Mapa kraje cr Karlovarská kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Středočeský Plzeňský kraj Jihočeský kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlinský kraj Praha

Dovolujeme si vám představit kompletní výčet církevních památek a poutních míst na území České republiky, které tvoří významnou součást architektonického dědictví naší země. Těšit se můžete na souhrn římskokatolických kostelů, klášterů, kaplí a kapliček, poutních míst, stejně jako desítek pravoslavných a židovských památek.

Více než tisíciletý vývoj církevní architektury předkládá jedinečné svědectví o duchovním a sociálním vývoji kulturního života našich předků. Při cestě za poznáváním této nezbytné součásti kultury každého národa si zajisté uvědomíte význam těchto jedinečných svědků minulosti, jejichž význam často překračuje hranice naší republiky a leckdy i evropského kontinentu.

Pro větší přehlednost jsme jednotlivé památky rozřadili do kategorií výskytu dle krajů. Věříme, že v bohaté nabídce těchto architektonických skvostů si každý z Vás vybere tip na zajímavý výlet či poučnou exkurzi.

Kláštery

Kláštery ČR
V České republice najdeme několik desítek klášterů, které představují náboženskou stavbu určenou pro život řádového společenství mnichů. Mezi turisticky nejatraktivnější kláštery na území našeho státu patří například: Břevnovský klášterŽelivský klášterDoksanský klášterStrahovský klášter či klášter v západočeských Plasech.
Česká republika

Kostely

kostel sv. Adalberta v Opavě
Ačkoliv si náboženství a křesťanská víra v naší zemi hledá stále obtížněji nové příznivce, můžeme se i v současnosti těšit z jejich kulturního odkazu, ztělesňovaného také v různorodé architektuře stovek kostelů a kostelíčků, patřících k základním urbanistickým rysům takřka každého města či obce. Náš průvodce Vám přináší co nejkomplexnější souhrn těchto jedinečných staveb, nacházejících se na území České republiky.
Česká republika

Poutní místa

Mariánská Týnice

Pro každého věřícího přichází čas od času moment na vydání se k některému z poutních míst, která se pro svou historii a religiózní příběh přitahují pozornost po dlouhá staletí. V České republice se těchto míst najde na dvě desítky, přičemž většina z nich je atraktivní i pro člověka nevyznávajícího žádnou víru.

Doporučujeme zvláště návštěvu Poutního areálu v Mariánské TýniciPoutního kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi či Poutní kostel sv. Šebestiána na Svatém kopečkuMikulově.

Česká republika

Baziliky

Bazilika Minor na Svatém Kopečku

Od dějinného období středověku se některé z kostelů sloužících jako sídla vyšších církevních hodnostářů nazývaly honosným označením bazilika. V České republice můžeme i v současnosti obdivovat majestnátnost některých z nich, jejichž výčet Vám zde předkládáme. Ujít Vaší pozornosti by neměly zvláště bazilikyTřebíčiVelehraděTismicíchGruntě či Olomouci.

Česká republika

Kaple a kapličky

Rotunda

Poetický ráz české a moravské krajiny již po dlouhá staletí utvářejí malebné kaple a kapličky, které jsou připomínkou hlubokých religiózních kořenů našich předků a slouží jako jedinečné architektonické skvosty převážně lidové tvořivosti.

Z desítek staveb tohoto typu na našem území upozorňujeme například na kapli Panny Marie SedmibolestnéPelhřimověkapli sv. AnnyMnichově Hradištikapli sv. KlimentaHradci Králové či Santiniho kapliPanenských Břežanech.

Česká republika