Česká republika se nachází na území tří historických českých zemí – Čech, Moravy a Slezska. Země byly od období středověku do roku 1948 nejvyššími samosprávnými celky, na které se území dnešní České republiky členilo. Těmto celkům se v historické literatuře obecně říká historické země. Během českých dějin se územní celistvost a kompatibilita často měnily a k českým historickým zemím v různých obdobích patřila rozličná území. V další části se Vám pokusíme představit ta nejdůležitější.

 

Čechy

Znak království Českého
Atlas Česka pro Vás připravil poučnou a zároveň inspirativní cestu do minulosti a historického vývoje území Čech, která Vám představí veškerá důležitá data a události spojené s osudy jedné ze tří historických zemí naší republiky. Chybět nebudou ani statistické údaje či několik geografických zajímavostí.

Česká republika

Morava

Znak Moravského markrabství
Přijměte naše pozvání k přehlednému výčtu těch nejdůležitějších informací spojených s historickým vývojem území Moravy. Pozornost budeme věnovat základním dějinným událostem, stejně jako souhrnu těch nejdůležitějších geografických a přírodních zajímavostí jedné ze tří historických zemí České republiky.
Česká republika

Slezsko

Znak Slezska
Historické území Slezska si prošlo v uplynuvších staletích rozmanitým vývojem, který by Vám autorský tým Atlasu Česka rád představil v následující kategorii. Těšit se můžete na důležitá historická data, stejně jako na přesné statistické údaje z oblastí geografie i územně právního členění.
Česká republika

Chebsko

Hrad Seeberg
Vydejte se spolu s námi za poznáním historického vývoje území Chebska, které se rozkládá na západě naší republiky. Stanete se svědky dějinných zvratů při politických třenicích v dobách vrcholného středověku, stejně jako dramatických osudů této malebné části naší země v novodobých dějinách.
Česká republika

Kladsko

Znak Kladska
Při putování po historických územích českých zemí napříč dějinami bychom neměli zapomenou na Kladsko, které v současné době nalezneme v jihozápadním Polsku. V této sekci bychom Vám rádi představili důležité historické okamžiky pojící se s politickými dějinami Kladska, stejně jako vypíchli několik zajímavostí z méně známé historie této oblasti.
Česká republika

Horní Lužice

Znak Horní Lužice
Mezi historická území přináležející v minulosti i k území českých zemí se tentokrát zaměříme na oblast Horní Lužice, která v současnosti leží ve východní části Německa na hranicích s Polskem. Těšit se můžete na kompletní výčet všech důležitých okamžiků tamějších dějin, stejně jako na několik pikantností z historického vývoje.
Česká republika

Dolní Lužice

Znak Dolní Lužice
Oblast Dolní Lužice nalezneme v současné době na území dvou států – Německa a Polska. Chcete-li se dozvědět něco z dějin tohoto území přináležejícího svého času i k českého království, ocitli jste se na správném místě. Těšit se můžete na vyčerpávající statistické informace, mapující dějiny i současnost tohoto zajímavého území.
Česká republika

Horní Falc

Mapa Horní Falce
Ve východní části Bavorska, nedaleko od hranic s Českou republikou, nalezneme území Horní Falce, které v minulosti tvořilo součást zemí koruny české. Zajímá-li Vás přehledná historie tohoto území spolu s nejdůležitějšími statistickými údaji, připravil pro Vás Atlas Česka následující kategorii v rámci našeho komplexního průvodce.
Česká republika

Braniborsko

Znak Braniborska
Historické území Braniborska patřilo v průběhu minulých staletí určitou dobu i k zemím České koruny. Právě proto bychom Vám ve zkratce rádi představili jeho historii spolu s důležitými statistickými údaji a zásadních okamžicích v dějinách této zajímavé a výletníky hojně navštěvované oblasti.
Česká republika

Vitorazsko

Vitorazsko
V oblasti povodí Horní Lužice leží historické území Vitorazska, které patřilo k území českých zemí již od doby raného středověku. V současnosti se o něj Česká republika děli s Rakouskem a my bychom Vám v této sekci rádi představili nejdůležitější okamžiky z pozoruhodné historie této malebné oblasti.
Česká republika

Valticko

Vinice Valticka
Malebná oblast Valticka se nachází na jižní Moravě, a to i přesto, že historicky patřila určitý část i k Dolnímu Rakousku. Při našem putování po důležitých historických oblastech českých zemí se Valticku nemůžeme vyhnout, a proto Vám přinášíme důležité informace z dějin této oblasti.
Česká republika

Dyjský trojúhelník

Zámek Vranov
Vydejte se spolu s námi na návštěvu do historického vývoje Dyjského trojúhelníku, nacházejícího se v katastrálním území měst Břeclav a Lanžhot. Možná budete překvapeni, že k současnému území naši republiky bylo toto území definitivně připojeno až po skončení I. světové války.
Česká republika

Hlučínsko

Mapa Hlučínska
Oblast Hlučínska má za sebou rozmanitý historický vývoj, na který bychom se v této sekci našeho komplexního průvodce po České republice rádi zaměřili. Připravili jsme pro Vás výčet všech důležitých dějinných událostí, týkajících se definitivního připojení této oblasti k naší republice.
Česká republika

Těšínsko

mapa Těšínska
Specifická oblast Těšínska leží v Horním Slezsku, které si v průběhu mnoha staletí procházelo strastiplnými osudy plnými válek a náboženských střetů. Atlas Česka pro Vás připravil výběr těch nejzajímavějších okamžiků z dějin této části naší republiky, které patří k nejznámějším historickým územím naší země.
Česká republika

Sudety

Sudety
Příhraniční oblast Sudet vešla v širší známost celé Evropy zvláště v období předcházejícím vypuknutí II. světové války. Atlas Česka by Vám rád v této sekci představil i několik dalších zajímavých okamžiků ze starších dějin prstence území ohraničujících dnešní hranice naší republiky.
Česká republika