Slezsko je historickým územím, ležícím v současnosti převážně v Polsku, zčásti v České republice a z malé části i v Německu. V tomto příspěvku se zaměříme na tu část Slezska, která patří k České republice (České Slezsko), je jednou ze tří historických českých zemí a tvoří severovýchod jejího území. Nejpravděpodobnější variantou původu názvu Slezska je odvozenina od pojmenování germánského kmene Silingů, kteří toto území dočasně obývali. V období Velkomoravské říše bylo Slezsko její součástí a po jejím rozpadu se stalo předmětem bojů mezi českými a polskými knížaty. Část slezského území (Opavsko) bylo na počátku 14. století vyděleno z Moravy jako samostatné knížectví, připadající pod vládu vedlejší větve Přemyslovců. Lucemburští panovníci na českém trůnu se snažili o podrobení slezského území, což se jim z velké části podařilo.

K České koruně se rozdrobené slezské území vrátilo až po nástupu Vladislava Jagellonského na uherský trůn (1490), definitivně pak nástupem Ferdinanda I. Habsburského na český trůn (1526). Po třech slezských válkách v polovině 18. století mezi Habsburskou monarchií a Pruskem byl uzavřen Vratislavský mír (1742), kterým většinu slezského území získalo Prusko. České Slezsko připadající jako jedna z korunních zemí České koruně bylo okleštěno na Těšínské knížectví, jižní část Krnovského, Niského a Opavského knížectví. Jeho novým sídlem se stala Opava. V roce 1782 bylo Slezsko spojeno s Moravou (zachovalo si samostatné stavovské orgány). Od roku 1849 do roku 1918 tvořilo jednu z korunních zemí s titulem vévodství a s centrem v Opavě. Po vzniku samostatné Československé republiky (1918) bylo území Slezska připojeno k nové republice včetně Hlučínska. Naopak část Těšínska byla odstoupena Polsku. Při územní reorganizaci v roce 1927 bylo Slezsko v rámci Československa spojeno s Moravou do Moravskoslezské země, a jako svébytná územní jednotka již nebylo obnoveno. V roce 1949 bylo České Slezsko rozděleno mezi Ostravský a Olomoucký kraj, v roce 2000 pak mezi kraje Olomoucký a Moravskoslezský.

České Slezsko má přibližnou rozlohu 4 400 km², žije v něm na 1 milion obyvatel a historickým hlavním městem je Opava. V roce 2000 proběhlo rozdělení jeho území do Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Na západě území Českého Slezska se rozkládá část horského systému Krkonošsko-jesenické soustavy a zvedá se zde pohoří Hrubého Jeseníku (na hranici s Moravou se vypíná hora Praděd) a Rychlebských hor. Na východě území pak v horském systému Karpat nalezneme pohoří Moravskoslezských Beskyd a Slezských Beskyd. Právě sem přijíždějí milovníci neposkvrněné přírody za unikátními horskými výlety. Z několika dalších důležitých pahorkatin zmiňme Zlatohorskou pahorkatinu, Opavskou pahorkatinu, Moravskou bránu či Ostravskou pánev.

Největšími a nejvýznamnějšími říčními toky jsou Opava, Odra a Olše. Mezi největší města co do významu a počtu obyvatel patří Opava, Karviná, Bohumín, Jeseník, Bruntál, Krnov, Havířov, Český Těšín či Třinec. Na hranici s Moravou se rozkládá Frýdek-Místek a samozřejmě Ostrava. Slezským znakem je černá orlice s korunou na zlatém poli.