Česká republika vznikla 1. ledna 1993 v návaznosti na rozpadnutí Československé federativní republiky. Její politické zřízení definuje základní zákon České republiky – Ústava České republiky, účinný od 1. ledna 1993.  Politický systém České republiky je svou strukturou zastupitelská demokracie, parlamentní republika s předsedou vlády v čele vlády a vícestranickým systémem. Moc ve státě se dělí na moc zákonodárnou (tvoří ji dvoukomorový Parlament), moc výkonnou (vykonávána vládou a prezidentem), a moc soudní (realizují soudy a Ústavní soud).

Česká republika se dělí na 14 samosprávných krajů (Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj a Zlínský kraj), 76 okresů a více než 6 200 samosprávných obcí. Obce a kraje spravují volená zastupitelstva. V čele krajů stojí hejtmani, v čele statutárních měst primátoři a v čele ostatních měst a malých obcí starostové. Specifické postavení mezi územními celky má Praha, která je zároveň hlavním městem, statutárním městem a krajem.

Ústava

O České republice
Atlas Česka by Vám v následující kategorii rád představil nejvyšší právní normu našeho právního řádu – Ústavu. Spolu s listinou základních práv a svobod je nejvyšším a základním zákonem státu, přičemž všechny ostatní zákonné normy s ní musejí být v jednoznačném souladu.
Česká republika

Zákonodárná moc

O České republice
Pojďte se společně s naším komplexním průvodcem po celé České republice zaměřit na základní principy zákonodárné moci, která je v naší republice realizována pomocí volených zástupců do Parlamentu (skládá se ze dvou komor – Poslanecké sněmovny a Senátu). Chybět nebudou konkrétní informace, ani přehledná statistika.
Česká republika

Výkonná moc

O České republice
Atlas Česka pro Vás v této kategorii připravil základní výčet informací týkajících se výkonné moci v České republice, která je prováděna v praxi několika desítkami institucí. Klíčovou roli při její realizaci hrají prezident republiky a vláda republiky. Chybět nebudou statistické informace ani náležité přílohy.
Česká republika

Soudní moc

O České republice
Při vymáhání spravedlnosti napomáhají občanům naší republiky rozmanité soudní instituce, které spadají do oblasti soudní moci České republiky. Právě na ni je zaměřena tato kapitola Atlasu Česka, která Vás detailně seznámí se soustavou obecných soudů v čele s Ústavním soudem.
Česká republika