Česká republika má podobně jako ostatní samostatné státy několik základních symbolů, které vycházejí z tradic státu a navenek jej reprezentují. Oficiálně jsou tyto předměty definovány ústavou státu, která je určuje jako státní oficiální nezaměnitelné označení. Dle zákona 3/1993 je státních symbolů České republiky celkem šest. Jedná se o velký státní znak České republiky a malý státní znak České republiky, státní vlajku České republiky, státní barvy České republiky, vlajku prezidenta České republiky (dříve prezidentská standarta), státní pečeť České republiky a státní hymnu České republiky (Kde domov můj?).

V následujícím textu se Vám pokusíme představit historii i současnost státních symbolů České republiky, jejichž cesta mezi několik vyvolených nebyla vždy jednoduchá a odráží často pohnuté osudy českého národa i samostatné České či Československé republiky.

Velký a malý státní znak ČR

Velký státní znak
Mezi státní symboly České republiky patří i dva státní znaky, jimiž jsou malý státní znak a velký státní znak. V této kategorii našeho průvodce jsme pro Vás připravili jejich detailní popis spolu se sondou do historie vzniku a vývoje těchto nezaměnitelných symbolů České republiky.
Česká republika

Státní barvy České republiky (trikolóra)

Státní barvy České republiky
Jedním ze státních symbolů České republiky jsou i státní barvy. Jedná se o bílou, červenou a modrou – v uvedeném pořadí. Společně se nazývají trikolóra. Pojďte se společně s Atlasem Česka zadívat do dávné minulosti i aktuální současnosti, kteréžto se staly svědky velmi pozoruhodného příběhu státních barev.
Česká republika

Státní vlajka České republiky

Česká Vlajka
Státní vlajka patří mezi státní symboly České republiky a využívá se zvláště jako reprezentativní prvek naší republiky na domácí i mezinárodní scéně. Atlas Česka Vám přináší její kompletní charakteristiku spolu s krátkou sondou do historického vývoje a definici možností jejího používání.
Česká republika

Vlajka prezidenta České republiky

Vlajka prezidenta České republiky
Vlajka prezidenta České republiky (dříve též uváděná jako standarta prezidenta ČR) je jedním z oficiálních státních symbolů České republiky. V této sekci našeho komplexního průvodce bychom Vás rádi seznámili s detailním popisem prezidentské vlajky a nevynecháme ani zajímavý exkurz do její historie.
Česká republika

Státní pečeť České republiky

Státní pečeť České republiky
Pojďte se spolu s námi zaměřit na státní pečeť České republiky, která je jedním z oficiálních státních symbolů České republiky. Ve stručnosti si v následující kapitole představíme její historický vývoj a chybět nebude ani detailní popis jejího složení. Dozvíme se i při jakých příležitostech se Státní pečeť používá.
Česká republika

Státní hymna - Kde domov můj

Hymna - Kde domov můj
Státní hymna České republiky je jedním z oficiálních státních symbolů a znát by ji měl každý obyvatel naší země. Jedná se o první sloku písně „Kde domov můj“.  Pojďte se společně s Atlasem Česka ponořit do historie jejího vzniku a zajímavostí týkajících se současného využití hymny.
Česká republika