Expozice představuje uměleckohistorické sbírky z 16. – 19. století. V pěti sálech jsou soustředěny předměty dokumentující tehdejší život v malém městě – cechovní malovýrobu, bytovou kulturu a vzdělanost, nechybí ani exponáty z církevního prostředí (barokní plastiky, malby, liturgické předměty a obleky) a ukázky zbraní z 19. století. Samostatný sál je pak věnován národopisu Blat.

PAMĚTNÍ SÍŇ KARLA WEISE
Seznámení s životními osudy a dílem hudebního skladatele a sběratele jihočeských lidových písní Karla Weise (1862–1944).