Stálá expozice:
Husité - období husitské éry od počátku až po 19. století. Středověké podzemní chodby - prohlídková trasa 650 m pod Žižkovým náměstím. Galerie - české výtvarné umění 17.-20. stol.