Stálá expozice: Příroda, pravěk, středověk, uměleckohistorické sbírky, horniny, nerosty, houby jižních Čech. Lidová kultura jižních Čech.