Stálá expozice:
Uměleckohistorické sbírky - Dějiny Chebu a Chebska (doplněné 20ti minutovým filmem) - Chebské antependium - Chebská reliéfní intarzie - Chebská keramika - Lapidárium - Valdštejnské sbírky - Valdštejnská obrazárna - Valdštejnův úmrtní pokoj.