Na severním okraji obce se nachází budova bývalého větrného mlýna. Založen byl někdy na počátku 19. století a vcelku brzo, již v 60. letech téhož století byl jeho provoz ukončen. Postupem času byla sejmuta lopatka (někdy v období první světové války) a upraven na bydlení. Za druhé světové války byl značně poškozen. Ačkoliv byl po válce opraven, jeho pozdější majitel tuto památkovou stavbu poškodil velmi nevhodnými zásahy. Šindelová střecha byla pokryta plechem, v obvodové zdi probourána velká okna, přistavěna veranda a další budovy. Stavba tak velmi utrpěla na architektonickém významu, že byla vyjmuta z památkové ochrany.

V současné době stavba nadále slouží k obytným účelů a interiérově nepřístupná.