Kaple sv. Kateřiny je nejstarší dochovanou památkou východních Čech. Její počátky jsou zahaleny tajemstvím, ale patrně souvisí s kolonizační činností premonstrátů v Litomyšli. Postavena byla někdy počátkem 13. století v románském slohu. Později pak byla několikrát upravována. Většina těchto různých úprav je patrna dodnes. Z gotiky je to křížová žebrová klenba v apsidě, renesanční sgrafitová výzdoba fasády se již nezachovala, za to barokní nová střecha a okna, ano. Klasicistní době je poplatná přistavěná pravoúhlá předsíň.

V interéru stojí oltář sv. Kateřiny v jehož centru se nachází pozdně gotická soška patronky sv. Kateřiny Alexandrijské. Kolem kaple se rozkládal hřbitov, který byl funkční až roku 1905. Zvonice dnes slouží jako hřbitovní brána. I její původ není přesně znám, pochází zřejmě ze 16. nejpozději 17. století.