Ulice 9. května spojuje Travnou ulici s ulicí Lomnickou. Měří cca 570 m. Ulice nese současný název od roku 1968, od roku, kdy byli Hostavice připojeny k Praze. Pojmenována je na počest 9. května 1945. Dne, kdy vítězně skončilo povstání Pražanů proti německým okupantům. Do roku 1968 se jmenovala Habrmanova.