Adventistický kostel na Malvazinkách byl vybudován v letech 1982-85 podle projektu brněnského architekta Václava Třísky svépomocí členů Církve adventistů sedmého dne z Prahy a celé Československé republiky. Výrazná novobrutalistická budova slouží velkým shromážděním církve adventistů a církvím příbuzným. Na čalouněných lavicích v přízemí, komponovaných do půlkruhu, a na balkoně se může shromáždit až 1.000 věřících.
Modlitebna má tvar kruhové výseče, v jejím středu je umístěno baptisterium. Pokřtěn zde může být pouze dospělý člověk, a to ponořením do vody křtícího bazénu. Směrem východním deset oken dosahujících až ke stropu otevírá pohled do smíchovského židovského hřbitova na Malvazinkách. Součástí sborového domu je obytná budova a byty pro kazatele a správce, v přízemí jsou kanceláře, v suterénu místnosti dětí a mládeže a skautské klubovny.