Zadavatelem stavby parního mlýna s kapacitou 210 tun obilí denně byla akciová společnost mlýnů v Praze. Šestipodlažní trojtraktová budova má litinový skelet, dřevěné stropy a požární nádrž nad schodišťovou částí. Mlýn byl zásoben ze sousedního obilního sila, které již zde dnes není. V roce 1911 byla na pozemku postavena osmipodlažní železobetonová budova, slouží jako skladiště mouky, jedna z prvních konstrukcí v tehdejší monarchii. V roce 1960 prošel mlýn generální rekonstrukcí a v této době byl elektrifikován.