Albertov spojuje ulici Na Slupi se Sokolskou ulicí.

Ulice je dlouhá cca 550 m. Z toho cca 200 m tvoří ve východní části ulice schodiště.

Ulice ležela v blízkosti pražské lékařské univerzity. Dnes je zde přírodovědecká fakulta Karlovy university. Je pojmenována po českém lékaři MUDr. Eduardu Albertovi, který zde vyučoval. Angažoval se také ve Vídni za české národní zájmy.