Spojuje ulice Za podjezdem a K poště. Měří cca 690 m. Ulice je pojmenována po zdejší rodačce Albíně Hochové přibližně od roku 1935. V roce 1974, kdy byly Kolovraty k Praze, byla tímto názvem pojmenována i dřívější ulice Nedvězská.