Spojuje Ovocný trh s ulicí Na příkopě. Měří cca 90 m. Ulice vznikla již počátkem 14. století probouráním městských hradeb. Původně se jí proto říkalo V průlomu nebo také V lomeném. Současný název je užíván od 16. století. Název ulice je odvozen od sochy havíře umístěné na domě č.p. 398 zvaném U havířů.