Územní vývoj našeho hlavního města dlouhou dobu probíhal pouze uvnitř vlastního opevnění, což bylo umožněno velkými plošnými rezervami zanechanými již za vlády Karla IV. Pozůstatkem specifického osídlení pražského okolí jsou usedlosti, kterých zde ještě v 19. století existovalo přibližně 300. V současnosti jich můžeme na území Prahy nalézt již jen několik desítek.

Hospodářské dvory, obytné budovy i letní sídla se většinou nacházejí na katastru Smíchova, Dejvic, Košíř, Dolní Šárky, Břevnova, Libně a Troji. Atlas Česka Vás provede například po usedlostech Ladronka v Tomanově ulici, Kuchyňka v Květinářské ulici, Hadovka na Evropské ulici, Hercovka v ulic S. K. Neumanna, Bulovka v Jinonické ulici, Šafránka v Šafránecké ulici, Kubrův statek na Starém náměstí, Dolní Stromka či Císařská v Prosecké ulici.