Využití větrné turbíny k přeměně větrné energie na kinetickou energii bylo v minulých staletích standardním způsobem, jak si mlynáři a další řemeslníci pomáhali k mletí mouky či pumpování vody. V České republice se můžeme setkat s několika desítkami větrných mlýnů, které již většinou slouží spíše jako turistická atrakce, než aby plnily svůj původní účel. I návštěvníci Prahy se mohou na jeden takový mlýn podívat, a to pokud se vydají do ulice U Větrníku na Břevnově. Zdejší zbytek větrného mlýna tvoří součást obytné budovy a jeho funkčnost byla ukončena ve druhé polovině předminulého století.