Pěší zóny v Praze tvoří stejně jako pražská náměstí místa se zásadním významem pro společenský život zdejších obyvatel. Mnohé z nich představují v současnosti důležitá místa pro nákupy a čilý turistický ruch. Čistě formálně můžeme pěší zóny vnímat jako komunikace určené jen pro chodce, kam je jen výjimečně povolen vjezd tramvají.

Mezi taková místa na území našeho hlavního města patří pěší zóny na Můstku, Na Příkopě, na Andělu či  na Náměstí Svobody. Atlas Česka pro Vás připravuje jejich souhrnný výčet, který představí historii i současnost těch nejvyhledávanějších pěších zón.