Chcete-li se o nejnavštěvovanějším městě v České republice dozvědět ty nejdetailnější informace ze všech myslitelných odvětví, nacházíte se na správném místě. Atlas Česka připravil souhrn všech zajímavých míst, tipů na výlet či turisticky potřebných informací, které při návštěvě jednotlivých částí Prahy budete potřebovat.

Těšte se na přehlídku historických památek, církevních objektů, památných míst, dopravních informací, uměleckých skvostů, vzdělávacích institucí či společensky atraktivních lokalit. K tomu všemu se zaměříme i na zajímavosti a přírodní krásy našeho hlavního města, nabízejícího zdejším obyvatelům i návštěvníkům z dalekých krajin snad všechna dostupná lákadla. Tak tedy vzhůru na cestu za krásami malebné Prahy!

Historické památky

Trojský zámek

Všem návštěvníkům předkládáme kompletní nabídku historických památek našeho hlavního města Prahy, přehledně strukturovanou do jednotlivých kategorií. Těšit se můžete na informace o rozmanitých rozhlednách, mlýnech, altánech, opevnění, kasárnách, letohrádcích, zemědělských usedlostech, celnicích, zříceninách, skanzenech a dalších stovkách němých svědků časů dávno minulých. Věříme, že Vás přesvědčíme o tom, že Praha je opravdovým pokladem našeho kulturního dědictví a péčí o její historické památky bychom tento stav měli uchovat pro další generace.

Česká republika

Architektura

Tančící dům

Rozmanitost pražské architektury se zřetelně projevuje na stovkách historických domů, paláců, mostů, vil či pasáží, které svou poetikou utvářejí jedinečný genius loci našeho hlavního města. Dovolujeme si vám představit kompletní přehled architektonicky výjimečných staveb na území našeho hlavního města, počínající v období raného středověku a končící svým výčtem v aktuální přítomnosti.

Jistě se sami přesvědčíte o tom, že každý z jednotlivých uměleckých slohů zde zanechal svůj nezaměnitelný otisk, přispívající k pestrosti a variabilitě zdejší architektury. Výhoda našeho průvodce spočívá nejen v nadstandardní informační výbavě, ale i v přehlednosti řazení jednotlivých podkapitol a rozdělení jednotlivých architektonických skvostů dle typů a účelu využití. Přejeme příjemnou zábavu při putování za architektonickými krásami Prahy!


Česká republika

Církevní památky

Kostel na náměstí Jiřího z Poděbrad

Vítáme Vás v kategorii zaměřené na ty nejzajímavější církevní objekty nacházející se na území hlavního města Prahy. Zajisté nemusíme připomínat skutečnost, že církevní památky a poutní místa tvoří zásadní součást architektonického dědictví České republiky. V kompletním přehledu Vás seznámíme s římskokatolickými kostely, kláštery, kaplemi, poutními místy i řadou pravoslavných a židovských památek. To vše v jasně strukturovaném podání, využívajícím přehledného filtru pro jednotlivé městské části.


Česká republika

Umělecká díla

Svatováclavská koruna

Umění je nezaměnitelnou součástí lidské kultury, která klade důraz na originalitu, tvořivost a individualitu umělce. Rádi bychom vás přesvědčili o tom, že rozmanití sochaři, kameníci, malíři či odlévači působící během několika staletí na území hlavního města Prahy těmito vlastnostmi bezesporu oplývali a zanechali nám dostatek příležitostí se o této skutečnosti přesvědčit na vlastní oči.

Dokazuje to výčet stovek uměleckých děl, který Vám přinášíme v souhrnném přehledu. Jistě budete sami překvapeni rozmanitostí nabídky jednotlivých sousoší, vodotrysků, kandelábrů, sloupů a maleb, zdobících již tak malebnou Prahu.


Česká republika

Památná místa

Mohyla na bílé hoře

Kulturní a politický život České republiky a jejích státoprávních předchůdců vygeneroval bezpočet významných individualit, jejichž připomínce bychom rádi věnovali tuto sekci našeho průvodce. Kromě toulek po pomnících a pamětních deskách se zaměříme i na připomenutí významných dějinných událostí a architektonicky cenných objektů.

V přehledných kategoriích se můžete orientovat dle filtru rozdělujícího umístění památek do jednotlivých městských částí. Společně si projdeme výčet pomníků, mohyl, monolitů, pamětních desek, pohřebišť či obelisků. Jistě budete sami překvapeni rozmanitostí a počtem níže uvedených pamětihodností.

Česká republika

Zájímavosti města

Hladová zeď

Hlavní město Praha zaujme zvláště architektonickými památkami, pověstmi, osobnostmi a dlouhou historií. V této sekci našeho průvodce Atlas Česka bychom Vám rádi představili některá ze zajímavých míst, která nepatří k turisticky nejatraktivnějším lokalitám. I přesto mají svou poetiku a nad jinými vynikají svou neobvyklostí a specifičností.

Přemýšlíte-li tedy nad tipem na neobvyklý výlet či obohacující vycházku, zveme Vás do Hanavského pavilonu v Letenských sadech, na exkurzi po historie a přítomnosti pražského veřejného osvětlení, do Malého království na Albertově, Trojčité Francisovy turbiny či za specifiky Klimatologického měření v Klementinu.

Česká republika

Příroda

Hostivařský lesopark

Váháte nad tím, kam můžete v Praze vyrazit za přírodou? Máme pro vás několik tipů v podobě návštěvy sadů, parků, zoologických zahrad, botanických zahrad, okolí řeky Vltavy či údolí a lesíků. Prohlídku tropických a subtropických rostlin nabízí Botanická zahrada, procházku romantickým údolí s překrásnými skalními scenériemi pak oblast Divoké Šárky. Hledáte-li kousek malebné přírody přímo v centru města, doporučujeme navštívit Letenské sady, sousedící bezprostředně s Hradčany.

Připomínkou Královské obory je nejrozsáhlejší pražský park Stromovka, plný rybníčků s kachnami a racky. V sousedství Stromovky pak nalezla před více než 180 lety své útočiště nejstarší zoologická zahrada v České republice. To vše a ještě mnohem více naleznete v našem výčtu přírodních zajímavostí na území hlavního města Prahy, obsahujícím více než 350 informacemi nabitých položek.

Česká republika

Doprava

Letadlo

Atlas Česka pro Vás připravil soubor kompletních informací o dopravě na území našeho hlavního města, která se v různorodých podobách dotýká každého z obyvatel Prahy. Detailněji se seznámíme s leteckou, autobusovou, železniční, lodní či městskou hromadnou dopravou.

Svou pozornost zaměříme i na lanovky a tunely či podchody pro pěší. K jednotlivým položkám přidáváme informace o jednotlivých nádražích, silničních uzlech či železničních tratích, které mají leckdy bohatou historii a patří i k významným architektonickým objektům. Ke konkrétnímu vyhledání ideálního spojení vám poté poslouží sekce zaměřená na jízdní řády, která je pravidelně aktualizována.

Česká republika

Instituce

Strakova akademie

Přinášíme vám strukturovaný přehled těch nejdůležitějších institucí nacházejících se na území našeho hlavního města, které významným způsobem ovlivňují život a dění všech Pražanů a přeneseně i občanů České republiky. Společně zavítáme do budov a objektů sloužících státní správě, vzdělávacích institucí pro široké věkové spektrum studujících, ochranných vězeňských budov, vědeckých ústavů, zdravotnických zařízení či archivních badatelen.

Vaši poptávku jistě uspokojí výčet lékáren a nemocnic, obvodních a městských soudů, jednotlivých fakult vysokých škol a univerzit či finančních ústavů a oddělení dopravně-správních agend. Vybírat můžete za pomoci jednoduchého filtru, který jednotlivé položky řadí dle městských částí. Doufáme, že vás potěší i přidružená fotodokumentace, která má přispět k co nejdidaktičtějšímu výkladu o jednotlivých institucích.

Česká republika

Město a lidé

Panorama Prahy - západ slunce

Návštěva Prahy nemusí být omezena jen na stereotypní prohlídku mnoha historických pamětihodností či architektonických skvostů, ale může Vám přinést i jedinečné okamžiky prožívané nejlépe s osobou vašemu srdci blízkou. V této sekci našeho průvodce bychom se rádi pokusili o vykreslení autentičnosti různých míst v Praze, které bývají spojeny s podobnými emocemi lidí rozmanitých věkových skupin i rozličného smýšlení.

Věříme, že nám po vyzkoušení těchto inspirativních zážitků dáte za pravdu a budete se z jejich výsledků těšit ještě dlouhou dobu. Vždyť co by bylo město samotné bez jeho obyvatel, kteří mu dodávají pulsující život a oduševnělou aktuálnost.

Česká republika

Židovská Praha

Starý židovský hřbitov v Praze

Silný kulturní vliv židovské komunity na duchovní život a architektonickou výstavbu se promítá i do několika zajímavých míst, které můžete navštívit při vašem putováním Prahou.

Autorský tým Atlasu Česka pro Vás připravil jejich kompletní výčet, který obsahuje i nejnavštěvovanější muzeum České republiky na Josefově, obřadní síň Nového židovského hřbitova na Olšanech, Libeňskou synagogu, Michelskou synagogu, Pinkasovu synagogu, Starý židovský hřbitov či Radnici Židovského města v Maiselově ulici.

Česká republika