Místa posledního odpočinku význačných osobností jsou často i jedinečnými kulturními památkami, přičemž židovské hřbitovy v tomto směru nejsou výjimkou. Židovské hřbitovy v Praze jsou stejně jako všude jinde podřízeny přísným nařízením, mezi která patří zákaz vstupu zvířat, zákaz jídla či pití. Samotná procházka po židovském hřbitově Vás bezesporu přiměje k tichému rozjímání, které zajisté bude mít i meditativní ráz. Vaše pozornost jistě utkví i na některém ze zajímavých hrobů, mezi které patří tumba Mordechaje Maisela na Starém židovském hřbitově či rodinný hrob Franze Kafky na Novém židovském hřbitově.