Mezi nejvýznamnější židovské památky v Praze patří obřadní síně, které slouží jako místa posledního rozloučení se zemřelými osobami. Na Josefově v ulici U starého hřbitova byla na počátku minulého století vystavěna obřadní síň v pseudorománském slohu, která v současnosti slouží spíše jako unikátní výstavní prostor. V jejím interiéru můžeme navštívit stálou expozici zaměřenou na Židovské tradice a zvyky, dokumentující běh života včetně nemocí a smrti.

Zřetelnou dominantou území Nového hřbitova na pražských Vinohradech je novorenesanční budova obřadní síně. Vyniká především věžovitou částí klenuté kopule s helmicovitou střechou. Jejím autorem je architekt Bedřich Muenzberger a svou jedinečností si zajisté zaslouží Vaši pozornost.