Filmové festivaly či významné filmy historie i současnosti, to vše je v nabídce Filmového klubu Aula.