Statistika našeho portálu

  • 88 556 Akcí v kalendáři
  • 5 378 Ubytovacích zařízení
  • 24 162 Míst a památek

Dernisáž výstavy Chiasmus+ kurátorská prohlídka

24.05.2018 - 05.07.2018 Pragovka Gallery

Pragovka Gallery Rear Vás srdečně zve na dernisáž výstavy Chiasmus s kurátorskou prohlídkou vedenou Viktorem Čechem. Dernisáž Olga Mikh Fedorova, Milan Mazúr, Iryna Zakharova: CHIASMUS proběhne v pátek, 5.7.2018 od 18:00. ?? …. for English scroll down …. ??Olga Mikh Fedorova, Milan Mazúr, Iryna Zakharova: CHIASMUSkurátor: Viktor ČechPragovka Gallery Rear24. 5. - 5. 7. 2018Jsme věc či průsečík…

Adresa a kontaktní informace

Adresa:
Pragovka Gallery
Oblast
Praha
Kraj
Praha
Okres
Praha
Obec
Praha

Fotogalerie k článku

Pragovka Gallery Rear Vás srdečně zve na dernisáž výstavy Chiasmus s kurátorskou prohlídkou vedenou Viktorem Čechem. Dernisáž Olga Mikh Fedorova, Milan Mazúr, Iryna Zakharova: CHIASMUS proběhne v pátek, 5.7.2018 od 18:00.

?? …. for English scroll down …. ??

Olga Mikh Fedorova, Milan Mazúr, Iryna Zakharova: CHIASMUS
kurátor: Viktor Čech
Pragovka Gallery Rear
24. 5. - 5. 7. 2018

Jsme věc či průsečík vektorů? Kráčí po ulici předmětná reprezentace našeho v sociálních sítích neustále plovoucího já, nebo jsme naopak evolučním rozšířením organické hmoty této planety, jejími chapadly, do sféry jiného, digitálního bytí? Hra s estetikou materiálových instalací a s počítačovou grafikou, 3D modely či se spektakulární iluzí postprodukované řeči pohyblivých obrazů dnes často tvoří i v umění spojité nádoby, leckdy i v rámci tvorby jednoho autora. V podobném duchu by měla být realizována i výsledná podoba této výstavy složené z tvorby 3 tvůrců.

Olga Mikh Fedorova (*1980) svoji tvorbu realizuje především prostřednictvím práce ve virtuálním prostoru počítačové 3D grafiky. Její figurativní výjevy, které prezentuje jak prostřednictvím videí, tak i statických tisků či objektů využívají současné estetiky recyklovaných 3D modelů ke ze surrealistické tradice vycházející hře asociací, deformací a nečekaných setkání, v nichž hraje hlavní roli lidské tělo a jeho nesčetné fyzické i situační mutace. Její svět "za zrcadlem" však často vykazuje zjevné kritické odkazy k tomu, který skutečně dennodenně zažíváme v našich napůl fyzických, napůl virtuálních prožitcích. V Moskvě narozená umělkyně je absolventkou ateliéru malby na bruselské ENSAV La Cambre a v současnosti žije a pracuje v Bruselu.

Milan Mazúr (*1989) je tvůrce jehož vizuální řeč neustále balancuje na hraně mezi spektakularitou současné masové vizuality a jejím zpochybňováním, zahrnujícím i kriticko-sociální podtext. Jeho videa a filmy vstupují do širšího instalačního rámce, v němž autor často využívá kontrastu všední předmětnosti a její expresivní dekonstrukce. Neustále se přitom pohybuje mezi podbízivostí umělého sladidla konzumní kultury a z ní se skrývající všudypřítomné existencionální úzkosti. Na Slovensku narozený umělec je absolventem ateliéru Intermediálních konfrontací pražské UMPRUM a v současnosti žije a působí v Praze.

Iryna Zakharova (*1985) si ve svých videích, objektech i instalacích často pohrává s oním momentem,kdy se nám dnešní populární vizualita doslova zarývá pod kůži. Její práce s materiály a zdánlivě banálními detaily využívá síly kterou si v sobě nese asociace všedních předmětů a každodenního kýče s tělesnými prožitky. Tato v ukrajinském Charkově narozená autorka je absolventkou katedry fotografie na pražské FAMU.

-----------------------en

Pragovka Gallery cordially invites you for closing of the exhihibition Chiasmus, on Friday 5.7.2018 at 18:00. As a part of exhibition closing, curator Viktor Cech gives a lecture about the show.

Olga Mikh Fedorova, Iryna Zakharova, Milan Mazúr: Chiasmus. Curated by Viktor Čech.
Pragovka Gallery Rear
24. 5. - 5. 7. 2018

Are we a vector or vector intersection? I Is the objective presentation of our (in social networks constantly floating) self walking the street or, on the contrary, are we the evolutionary expansion of the organic substance of this planet, its tentacles, into the sphere of another, digital being? Playing with aesthetics of material installations and computer graphics, 3D models, or the spectacular illusion of postproduction of moving images is nowadays taken, also in the art, as a complex boxes, sometimes even in the work of one author. Similarly, the final form of this exhibition should follow this theme consisting of the work of three artists.

Olga Mikh Fedorova (*1980) realizes her artwork mainly through the work in the virtual space of 3D computer graphics. Her figurative scenes, which she presents both through videos and static prints and objects, use the contemporary aesthetics of recycled 3D models to surrealist tradition based on associations, deformations and unexpected encounters in which the human body plays its leading role and its innumerable physical and situational mutations. Her world "behind the mirror", however, often reveals obvious critical references to what we actually experience in our half-physical, half-virtual experiences. The Moscow-born artist graduated at ENSAV La Cambre, Brussels (painting studio), and currently lives and works in Brussels.

Milan Mazúr (*1989) is the artist whose visual language is constantly balancing on the edge between the spectacularity of contemporary mass visuality and its questioning, including the critical social context. His videos and films enter a wider installation framework in which the author often uses the contrast of everyday subtleties and its expressive deconstruction. It constantly moves between the submissiveness of the artificial sweetener of the consumer culture, and it conceals the ubiquitous existential anxiety. The artist was born in Slovakia, graduated at the UMPRUM (Studio of Intermediate Confrontations) and currently lives and works in Prague.

Iryna Zakharova (*1985) has often played with videos, objects and installations with the moment when our popular visuals are literally under the skin. Her work with materials and seemingly trivial details exploits the strength of the association of everyday objects and everyday kitsch with physical experiences. Ukraine's Kharkov-born author graduated at FAMU, Prague (photographic department).

Další akce v okolí

Hry bez hranic - Praha

25.06.2019 - 28.06.2019
Malešice

Pozor, na konci června to bude v Praze klouzat. Kromě mokré jízdy na obří skluzavce "JJ" dlouhé téměř 100 m se můžete…

Písňový recitál Vivat písni - Praha

26.06.2019 - 26.06.2019
Kostel Československé…

Operní diva Národního divadla Michaela Zajmi a její dvorní klavírista Pavel Voráček představí písňový recitál VIVAT…

Koncert Báry Polákové ve Žlutých lá…

26.06.2019 - 26.06.2019
Praha

Bára Poláková, držitelka pěti cen Anděl, se s moderním popovým zvukem a svébytnou poetikou vymyká všem kategoriím. Hity…

Související kategorie

« zpět na seznam položek

Sdílet

Soutěž s Atlasem Česka

Soutěžte s námi o luxusní ubytování v hodnotě 15.000 Kč pro dvě osoby na tři noci s plnou penzí a welness programem v překrásném rodinném Penzionu Dvorce v jižních Čechách.

Více na stránce Soutěž.

Kategorie

středa 26. červen

Dnes má svátek Adriana

Aktuálně z Atlasu Česka

Předpověď počasí pro ČR

Počasí v České republice dnes
Počasí v České republice zítra
Počasí v České republice pozítří
Počasí v České republice popozítří

Na Atlase Česka dále najdete