Statistika našeho portálu

  • 98 401 Akcí v kalendáři
  • 5 392 Ubytovacích zařízení
  • 24 206 Míst a památek

Řeč těla je jakýmsi lakmusovým papírkem našich emocí. A právě to, jak ji číst, prozradí zajímavá přednáška

11.10.2020 Praha

Poznejte tajemství neverbální komunikace a triky, jak udělat dobrý dojem i beze slov. V inspirativní přednášce lektorky Lenky Kubáčové se v neděli 11. října v pražské Městské knihovně podíváme na to, jak číst řeč těla a jak analyzovat výraz – od miminky, přes gesta až po postoje.

Adresa a kontaktní informace

Adresa:
Městská knihovna v Praze, Mariánské náměstí 1/98
Oblast
Praha
Kraj
Praha
Okres
Praha
Obec
Praha

Řeč těla je jakýmsi lakmusovým papírkem našich emocí. A právě to, jak ji číst, prozradí zajímavá přednáška

 Komunikace začíná dřív, než otevřeme ústa! Víte, co chcete říct, ale celkový dojem paradoxně pokazí vaše tělo? Máte v hlavě všechno připravené, a přece se vám roztřesou kolena a od nervozity nevíte, kam s rukama? Posílá vám partner signály, ale vám jaksi chybí ten správný překladač? Poznejte tajemství neverbální komunikace a triky, jak udělat dobrý dojem i beze slov. V inspirativní přednášce lektorky Lenky Kubáčové se v neděli 11. října v pražské Městské knihovně podíváme na to, jak číst řeč těla a jak analyzovat výraz – od miminky, přes gesta až po postoje. 

 Jak velkou roli hraje neverbální komunikace v našem každodenním životě a projevu?

Lenka Kubáčová: Neverbální komunikace, ať už řeč těla nebo náš hlas, v každodenní komunikaci dominují. Rozhodují o tom, zda v komunikaci s druhými uspějeme nebo ne.

Podle výzkumů Alberta Mehrabiana vychází na řeč těla 55 procent, hlasu náleží 38 procent a na slova zbývá 7 procent. Tato čísla symbolizují kontext mezi verbální a neverbální komunikací. Náš mozek řečí těla intuitivně reaguje na to, co si skutečně myslíme a co cítíme, ne na to, co říkáme. A pokud jsou naše slova v rozporu s tím, co si myslíme, řeč těla to prozradí. I proto jsme z ní schopni lépe než ze slov poznat, kdy nám druzí lžou. 

Řeč těla je jakýmsi lakmusovým papírkem našich emocí. Poznáme, jak se člověk cítí, jak danou situaci prožívá. To samé nám napoví i hlas. Neverbální komunikace je i silným spouštěčem emocí. Nevhodná gesta i tón hlasu negativně ovlivní význam našich slov, a tím i reakce druhého. Současně řeč těla vypovídá o psychologii osobnosti. Z celkového vzhledu, mimiky, gest vyčteme i celou řadu povahových rysů.

Dá se to, jak se vyjadřujeme neverbálně, upravovat a měnit?

Lenka Kubáčová: Řeč těla je částečně vrozená a částečně získaná. Takže ano, dá se upravovat a měnit. Má to však své hranice, ty jsou spojené s osobností člověka. Proto je při práci s řečí těla důležité respektovat sám sebe. Přizpůsobovat ji dané situaci a druhému člověku vždy v souladu s tím, kdo jsme. Jinak riskujeme, že budeme působit nepřirozeně a vyvoláme v druhých nepříjemné reakce. Přizpůsobení řeči těla svému protějšku se využívá např. při vytváření raportu. Správně vytvořený raport vyvolává soulad v komunikaci a zvyšuje šanci na úspěšný výsledek. Neverbální komunikace se mění i věkem a především tím, jak se mění naše osobnost. Míra našeho sebevědomí a sebedůvěry ovlivňují řeč těla i tón hlasu. 

Také je důležité mít na paměti, že řeč těla jsme na vědomé úrovni schopni kontrolovat a ovládat jen částečně. U některých částí těla, jako jsou například oči, nejsme schopni žádné kontroly. A některé signály těla i mimiky tváře jsou tak bleskové, že nejsme schopni jim zabránit, i kdybychom trénovali sebevíc. Ty nás prozradí hlavně ve chvíli, kdy říkáme něco jiného, než si myslíme. Patří mezi ně např. mikrovýrazy v tváři, někdy pro ně používáme pojem mikroexprese. Jsou projevem sedmi základních emocí a podle výzkumů je jejich projev u všech lidí na světě stejný. 

Asi nejpopulárnější interpretace neverbální komunikace jsou, že když se žena hraje s vlasy, tak se jí líbí muž, se kterým hovoří, anebo překřížené ruce na hrudi znamenají odmítnutí, anebo když se člověk u výslechu dívá do strany, tak lže. Jsou tyto interpretace vůbec pravdivé?

Lenka Kubáčová: Zmíněné interpretace jsou pravdivé jen částečně a za určitých okolností. Nejčastější chybou, které se lidé dopouštějí, je, že se z literatury učí význam jednotlivých gest, bez pochopení hlubších souvislostí. To pak vede k chybným výkladům gest a omylům, které mohou negativně ovlivnit průběh celé debaty i její výsledek. Základním pravidlem je číst tělo jako celek. To znamená číst gesta v kontextu s mimikou, postojem, hlasem a slovy. Například zkřížené ruce jsou signálem odmítání toho, co slyšíme nebo vidíme, jen v případě, kdy je k tomu i náležitě odmítavý výraz v tváři a postoj. Tělo je napnuté, může působit ztuhle, pohled je ostrý, oči zúžené, mohou i uhýbat jinam. Pokud je sezení nebo stání uvolněné, výraz v tváři je uvolněný a soustředěný, oči jsou vlídné a sledují řečníka, pak zkřížení rukou znamená souhlas a signál dotyčného pro řečníka, že má jeho plnou pozornost. Hlava je u toho často lehce nakloněná do strany. U introvertních lidí je typické, že kříží ruce při rozhovoru, když je kolem hodně lidí, např. na večírku. Signalizují tím okolí, teď mě nerušte, bavím se na zajímavé téma. Samozřejmě i tady platí číst kontext s výrazem tváře a ostatními částmi těla. 

 Druhým pravidlem je kontext s okolnostmi, situací, prostředím, tématem a podobně. Jako příklad můžeme uvést pohrávání s vlasy. Žena na večírku skutečně může pohráváním s vlasy signalizovat muži, že se jí líbí. Pokud vysílá signály i výrazem v tváři a postojem, pak ano, signalizuje své sympatie a vysílá k muži příslušné signály, aby navázali kontakt. Je to i symbol flirtu. Hraní si s vlasy v jiném kontextu naopak znamená nejistotu, nervozitu, stres. Např. když dotyčná dáma vystupuje před lidmi a necítí se u toho dobře, je pohrávání si s vlasy často typickým signálem její nervozity a nejistoty.

 Řeč těla odráží typologii osobnosti, a proto je u každého z nás trochu jiná. Proto třetím důležitým pravidlem je tzv. kalibrace. Zkráceně řečeno, vnímáme náhlé změny chování, řeči těla i tónu hlasu oproti běžnému projevu. Nesmíme zapomínat ani na to, že některá gesta mají jiný význam, když je zachytíme u toho, kdo poslouchá, a jiný, když je signalizuje ten, který mluví. K dalším nejčastějším gestům, kolem kterých často vznikají mýty a chybné výklady, patří zakrývání úst, zavírání očí během komunikace, přejíždění prsty po krku, ruce za zády nebo v kapsách.

Co o nás umí vypovědět náš vzhled?

Lenka Kubáčová: Vzhled symbolizuje naši osobnost, poznáme z něho celou řadu vlastností i míru sebedůvěry. I vzhled je v hledáčku odborníků už dlouhá desetiletí. Dnes najdete dopodrobna popsané, co znamenají jednotlivé rysy v tváři, postava a podobně. Některé studie se zase zabývají tím, co o nás vypovídá náš oděv, šperky a další doplňky. Jiné výzkumy pak popisují, co o nás prozrazuje způsob, jakým se zkrášlujeme: barvení vlasů, piercing, tetování a podobně. Náš vzhled hraje klíčovou roli už při vytváření prvního dojmu. Mozek bleskově na podvědomé úrovni vyhodnotí vzhled, gesta, mimiku i způsob mluvy. Poté nám signalizuje, s kým máme tu čest a zda dotyčnému můžeme důvěřovat nebo ne. Důležité je mít na paměti, že jsme ovlivněni celou řadou společenských mýtů, dogmat a přesvědčení, které ovlivňují naše podvědomí a tím interpretaci řeči těla. Proto i čtení prvního dojmu a s ním spojený vzhled mají svá pravidla. Když se s nimi naučíme pracovat, dokážeme dobře ovlivnit první dojem svým vzhledem a současně si osvojíme schopnost číst první dojem i vzhled tak, abychom v případě potřeby dali v jednání druhou šanci sami sobě i druhému. 

 Proč je podle vás vhodné se trénovat v řeči těla a pro koho jsou tyto schopnosti nejužitečnější?

Lenka Kubáčová: Řeč těla je důležitým prvkem komunikace. Komunikace je každodenní součástí našeho života, neobejdeme se bez ní. A z toho jednoduše plyne, že trénink řeči těla je dobrým tipem pro každého, kdo se chce v debatách s druhými cítit dobře, pozitivně ovlivnit první dojem, průběh jednání i výsledek. Hodí se v běžném životě: v komunikaci s partnerem, dětmi, kolegou v práci. Řeč těla je klíčová na výběrovém pohovoru, když se ucházíme o práci, při jednání na úřadech. A pokud mám vybrat profese, ve kterých je trénink řeči těla opravdu klíčový, pak jsou to určitě řečníci, moderátoři, obchodníci, manažeři a další vedoucí pracovníci, personalisté. Schopnost dobře číst řeč těla se beze sporu hodí kriminalistům, právníkům i soudcům. Řeč těla je řečí našeho podvědomí, se schopností číst ji se rodíme. Mozek ji čte neustále, jen si to neuvědomujeme. Pokud tuto svoji schopnost začneme zase vědomě využívat a naučíme se s ní dobře pracovat, pak nám čtení řeči těla usnadní komunikaci, rozhodování i reakce. Ve velké míře se vyhneme nedorozuměním, zklamáním i konfliktům. Mysl a tělo jsou propojené, a to je dalším důvodem, proč jí věnovat pozornost. Naše tělo velice rychle reaguje na myšlenky a emoce. A stejně tak naše mysl rychle reaguje na signály našeho těla. Určitými gesty i postojem ovlivníme svoje myšlenky, náladu, posílíme svoji sebedůvěru a sebejistotu v jednání. 

 Lenka Kubáčová

je lektorka, NLP konzultantka a koučka osobního růstu. Svoje zkušenosti s vedením lidí propojuje s poznatky z oblasti psychologie a neurověd, a ty využívá ve své lektorské a konzultantské praxi. Před několika lety založila vzdělávací společnost Alfa Universum L. K., ve které se zaměřuje na soft skills. Její specializací je lidská mysl. Věnuje se mentálnímu tréninku, sebepoznání, komunikaci verbální i neverbální, asertivitě a zvládání konfliktů, vnitřní motivaci a dalším oblastem seberozvoje. To, co se odehrává uvnitř naší mysli, se promítá i navenek, do řeči těla. Lenka se této oblasti dlouhodobě věnuje. Pomáhá lidem porozumět tomu, co signály těla, gesty i mimikou tváře sdělujeme světu a co nám o sobě prozrazují druzí. 

 

11. 10. (neděle)

Start: 19:00 hod.

Místo: Městská knihovna, Mariánské náměstí 98/1

Vstupenky: bit.ly/RecTela1110

Event: https://www.fb.com/events/639186933514117/

Další akce v okolí

Koncert: Ivan Ženatý a Martinů Stri…

26.09.2022 - 26.09.2022
Jilská 5, Praha 1

Nenechte si ujít Soubor Martinů Strings Prague tímto koncertem otvírá svoji jubilejní, již 10. sezonu. (Jaroslav…

Festival Paměti národa - Praha

29.09.2022 - 01.10.2022
jižní Tribuna (ulice…

Festival věnovaný všem, kterým záleží na svobodě. Vystoupí Bára Poláková, Vladimír Merta, Lenka Dusilová, Thom Artway,…

Baletní soubor Kyiv Grand Ballet / …

18.10.2022 - 19.10.2022
Praha

Romeo a Julie je jednou z těch her od Shakespeara, které jsou nejbohatší na barvy.

Orchestr nové generace Lords Of The…

07.11.2022 - 08.11.2022
Praha

LORDS OF THE SOUND se vrací do České republiky s novým programem "The Music of Hans Zimmer"

Související kategorie

« zpět na seznam položek

Sdílet

Kategorie

sobota 24. září

Dnes má svátek Jaromír

Aktuálně z Atlasu Česka

Předpověď počasí pro ČR

Počasí v České republice dnes
Počasí v České republice zítra
Počasí v České republice pozítří
Počasí v České republice popozítří

Na Atlase Česka dále najdete