Statistika našeho portálu

  • 101 008 Akcí v kalendáři
  • 5 393 Ubytovacích zařízení
  • 24 207 Míst a památek

Program Muzea Šumperk, Muzea Zábřeh, Muzea Mohelnice, Památníku Adolfa Kašpara v Lošticích a Lovecko-lesnického muzea v Úsově - Šumperk

03.01.2022 - 31.03.2022 Šumperk

MUZEUM ŠUMPERK.

Adresa a kontaktní informace

Adresa:
Muzeum Šumperk
Oblast
Střední Morava
Kraj
Olomoucký kraj
Okres
Šumperk
Obec
Šumperk
web
www.muzeum-sumperk.cz

Stálá expozice VM v Šumperku

Příroda a dějiny severozápadní Moravy

Expozice se může jako první muzejní expozice v ČR pochlubit unikátním produktem – zcela automatickým audioprůvodcem GuidePort. Nově je možné si v expozici prohlédnout kolekci soch apoštolů a evangelistů z Králík, která je v kompletní podobě k vidění po více než sto letech.

Vstupné: plné 50 Kč, snížené 30 Kč, děti do 6 let (jednotlivě) zdarma

 

Výstavní síň

Co šeptají andělé                                              

do 30. ledna 2022                                                                      

Andělé coby prostředníci mezi Bohem (božstvy) a lidmi člověka provázejí od nepaměti.  V křesťanské tradici svou roli sehrávají nejen ve vánočním příběhu, bible o nich vypráví prakticky už od stvoření světa. Navzdory sekularizaci a kulturním změnám ve 20. století zůstává téma anděla pro mnoho lidí i umělců až do současnosti aktuální, zrcadlící spirituální rozměr člověka. Výstava představuje sochy, obrazy, grafiky i sbírkové předměty z oblasti lidového umění a uměleckého řemesla, které motiv anděla spojuje. Vedle historických sbírek a betlémů není opomenut ani regionální projekt Andělárium a živoucí mikulášsko-andělské tradice.                                                      

Vstupné: plné 50 Kč, snížené 30 Kč, děti do 3 let zdarma

Program pro školy:

Pro školní skupiny (MŠ, ZŠ) k výstavě nabízíme edukační programy s andělskou výtvarnou dílnou. Cena programu je jednotná: 50 Kč za žáka, pedagogický doprovod zdarma. Termín návštěvy si prosím objednejte předem na adrese: kristina.lipenska@muzeum-sumperk.cz nebo na telefonu: 583 363 087.

Hollarova galerie

Liška Bystrouška. Kresby Stanislava Lolka                    

do 6. února 2022                                                              

Světoznámý malíř Stanislav Lolek (1873–1936), jehož jméno je spojeno především s Mařákovou krajinářskou školou na Akademii výtvarných umění v Praze, vytvořil za svých studentských let na základě vyprávění revírníka Augustina Kořínka cyklus humorných kreseb o lišce Bystroušce, který se po čase stal inspirací pro spisovatele Rudolfa Těsnohlídka. Krátké povídky společně s kresbami začaly vycházet v roce 1920 v Lidových novinách, záhy se staly populárními a oslovily i Leoše Janáčka, kterému se povedlo prostřednictvím slavné opery rozšířit povědomí o lišce Bystroušce po celém světě. Originály těchto ilustrací zakoupilo muzeum do svých sbírek v roce 1972, nicméně jako celek byly prezentovány ojediněle. Letos jsme se rozhodli představit kolekci všech dochovaných kreseb a připomenout, kdo za oblíbenými příhodami stojí.                          

Vstupné: plné 30 Kč, snížené 20 Kč, děti do 3 let zdarma 

 

Rytířský sál

Mně se líbí Bob! (Bob Dylan a jeho stopy v českých zemích a přilehlém okolí)          

do 30. ledna 2022                                                              

Výstava Mně se líbí Bob! je projektem Popmusea v Praze a vznikla v souvislosti s oslavou osmdesátých narozenin Boba Dylana (narodil se 24. 5. 1941). Výstava sleduje fenomén ‚Dylan na český způsob‘ z mnoha různých úhlů. Dokumentuje, co se o Dylanovi psalo ve zdejším – nejen hudebním – tisku před rokem 1989 a jak tyto texty ovlivnily vnímání jeho života a tvorby. Sleduje historii překladů jeho textů, včetně dosud neznámých objevů v některých soukromých sbírkách, a také otisk v české próze. Připomíná také Dylanovy památné koncerty v Praze v polovině devadesátých let 20. století.                 

Vstupné: plné 30 Kč, snížené 20 Kč, děti do 6 let zdarma

 

Muzejíčko (Galerie Šumperska)

Velká muzejní herna                                    

prodlouženo do 6. února 2022                                  

Muzejíčko, specifické zařízení šumperského muzea pro rodiny s dětmi, děti a mládež, zahájilo svou činnost 5. února 2016 a první výstavou byla Zimní herna, která navázala na veleúspěšný projekt Pojďte, děti, budeme si hrát. Páté narozeniny našeho Muzejíčka slavíme připomenutím těch nejúspěšnějších her, atrakcí a hádanek, které tvořily základ výstav v uplynulých pěti letech. Všechny exponáty jsou originály a vyšly z dílny šikovných zaměstnanců Vlastivědného muzea v Šumperku. A právě díky originalitě a perfektnímu zpracování jsou naše herny velmi oblíbené i v jiných městech po celé ČR, zapůjčeny byly například do Jeseníku, Poličky, Prahy nebo Jihlavy.     Návštěvníci se mohou těšit nejen na TOP výběr léty prověřených atrakcí, ale také na několik zbrusu nových exponátů, hádanek a her. Po delší době je součástí herny také oblíbená virtuální realita.                                 Výstava je vhodná pro předškoláky a žáky základních škol. V případě zájmu se můžete objednat na adrese sarka.krellerova@muzeum-sumperk.cz.                

Vstupné: plné 60 Kč, snížené 40 Kč, děti do 3 let zdarma

 

Galerie mladých

 

Vytrženo z fotobloku

do 27. února 2022

Výstava autorských fotografií paní Ivany Remešové.

Vstupné: 10 Kč, děti do 6 let (jednotlivě) zdarma 

 

MUZEUM ZÁBŘEH

 

Stálé expozice: Z historie města a okolí, Z pokladů zábřežského muzea, Grafický kabinet Václava Hollara

Vstupné: plné 50 Kč, snížené 30 Kč, děti do 6 let (jednotlivě) zdarma

                

Nová stálá expozice: Dalekým severem s Janem Eskymo Welzlem

Vstupné: plné 50 Kč, snížené 30 Kč, děti do 6 let (jednotlivě) zdarma

 

Dalekým severem s Janem Eskymo Welzlem Nová expozice přenese návštěvníka do prostředí dalekého a mrazivého severu, kde se mnohdy musí člověk spolehnout jen sám na sebe a naslouchat přírodě. Především však představí obdivuhodný životní příběh obyčejného člověka, který se jen se čtyřmi krejcary v kapse vydal na dalekou cestu do neznámých končin. Příběh cestovatele začíná v rodném Zábřehu, kde se návštěvníci seznámí s dobou jeho dětství, mládí i prvních toulek po Evropě. V dalších částech expozice již budou sledovat jeho putování napříč Sibiří, ukončené usídlením na Novosibiřských ostrovech, a dále pobyt na zlatonosné Aljašce v posledních dvaceti letech jeho života. Návštěvníci také poznají osobnosti tří redaktorů Lidových novin, kterým dodnes vděčíme za to, že zaznamenali Welzlova vyprávění o dalekých cestách. Díky tomu je můžeme dodnes obdivovat a ti odvážnější i jít v jeho stopách. Právě o tom, že Welzlův příběh, obestřený rovněž mnoha záhadami, nepřestává fascinovat a lákat, svědčí poslední část expozice, věnovaná tzv. welzlologům. Expozice však svým obsahem nabídne víc než jen příběh J. E. Welzla. Návštěvníci se zároveň seznámí s podobou severské krajiny a jejími obyvateli, nahlédnou do interiéru srubu nebo budou moci posedět v redaktorově pracovně nad stránkami některé z mnoha knih, které o Welzlovi vyšly. Velkým lákadlem také jistě bude autentický filmový záznam Welzlova předvádění eskymáckých tanců, natočený za jeho pobytu v Brně v roce 1929. 

Vstupné: plné 50 Kč, snížené 30 Kč, děti do 6 let (jednotlivě) zdarma

 

V prodeji je kniha STROUHAL, M.: Eskymo Welzl. Příběhy a záhady, které zanechal největší český polárník a vynálezce, aneb Svoboda pod bodem mrazu.

 

Grafický kabinet Václava Hollara

VÁCLAV HOLLAR. Krajina a města I.       Václav Hollar (1607 Praha – 1677 Londýn), věhlasný rytec a kreslíř 17. století, svou tvorbou přispěl k rozvoji techniky rytí i leptání do mědi a jako jeden z mála Čechů své doby ovlivnil výtvarné umění v evropském kontextu. Ve sbírce zábřežského muzea se nachází impozantní kolekce grafických listů tohoto umělce, kterou daroval muzeu milovník a sběratel umění plk. Karel Lukas (1897 Brníčko – 1949 Praha) a jež je dodnes řazena k nejrozsáhlejším souborům

díla Václava Hollara v České republice. V Hollarově grafické tvorbě můžeme sledovat pestrou škálu námětů. Vedle vedut, zeměpisných plánů a map se intenzivně věnoval také portrétní tvorbě, studiím krojů a oděvů či náboženským, historickým, mytologickým a alegorickým námětům. V jeho uměleckém repertoáru najdeme i precizní práce s přírodní a sepulkrální tematikou.     Ve výstavním prostoru Grafický kabinet Václava Hollara se snažíme představit všechny tematické okruhy umělcovy tvorby. Nyní je v prostoru kabinetu instalovaná výstava s názvem Václav Hollar. Krajina a města I., která ukazuje Hollarovy veduty, různé pohledy do krajiny i detailní práce významných stavebních památek.

V prodeji je katalog TEGLOVÁ, P.: Wenceslaus Hollar Bohemus. Šumperk 1997 – za 60 Kč (česká a anglická verze).

Vstupné: plné 50 Kč, snížené 30 Kč, děti do 6 let zdarma (včetně expozic Z historie města a okolí a Z pokladů zábřežského muzea).

 

Půjdem spolu do Betléma                              

do 9. ledna 2022                                                                                                      

V zábřežském muzeu se můžete potěšit pohledem na více než dvacet betlémových souborů vyrobených z rozmanitých materiálů, v různých obdobích a v různé velikosti. Každý z tvůrců, jejichž díla jsou na výstavě zastoupena, vytváří betlémy po svém, každý má jiné výtvarné cítění, používá jinou techniku. I když všichni zachycují v jádru stejnou betlémskou vánoční událost, jejich ztvárnění je různé.           Návštěvníci si mohou prohlédnout i nejnovější přírůstky naší sbírky, betlém Břetislava Vávry z Klopiny, vyrobený v roce 2018, a půvabný pletený betlém, který v roce 2006 vyrobily společně Marie Macková, Josefa Psotová a Jana Tunysová a do sbírek našeho muzea jej darovaly v loňském roce.                                                                  

  Vstupné: plné 30 Kč, snížené 20 Kč, děti do 3 let zdarma

 

V rukou restaurátora 

  1. 1. v 9 hod. – 20. 3. 2022

Práce muzejního konzervátora nespočívá jen v oprašování sbírkových předmětů v depozitáři. Proto přijďte na výstavu do Muzea Zábřeh zjistit, co všechno jeho činnost skutečně obnáší a kde všude stopy jeho zásahů můžete vidět nebo vnímat. Na vybraných sbírkových předmětech je představen nejen um muzejního konzervátora, ale také mnohem více patrné zásahy restaurátorů, kteří svými kouzly zachraňují to, co konzervace již nedokáže. Vystaveno bude několik desítek sbírkových předmětů, které většinou během posledních 10 let prošly dílnami konzervátorů a restaurátorů, a Vy tak můžete na vlastní oči obdivovat jejich umění.                                

Vstupné: plné 30 Kč, snížené 20 Kč, děti do 6 let zdarma

 

Minigalerie

Enkaustika 

do 30. ledna 2022                                                            

Autorkou nové výstavy v zábřežské Minigalerii je Libuše Trunečková, která k tvorbě využívá malířskou techniku zvanou enkaustika – malování horkým voskem. K vidění jsou také abstraktní obrazy malované akrylem.                          

Vstupné: 10 Kč, děti do 6 let (jednotlivě) zdarma

 

MUZEUM MOHELNICE

Stálá expozice

Z dějin Mohelnicka expozice oceněná prestižní cenou Gloria musaealis za nejlepší expozici roku 2005

Expozice, která svými historickými předměty, pregnantními texty a nápaditým uměleckým ztvárněním uvádí do dějů, které prožívali naši předkové. Nejstarší exponáty pocházejí z 11. století, nejmladší dokládají vývoj města na přelomu 20. a 21. století.

Vstupné: plné 50 Kč, snížené 30 Kč, děti do 6 let (jednotlivě) zdarma

 

Pravěk Mohelnicka

Expozice představuje veřejnosti artefakty dokládající vývoj regionu od paleolitu až po 10. století. K nejzajímavějším exponátům patří torza neolitických venuší, vzácné měděné nástroje nebo depoty bronzových předmětů. Instalace je doplněna velkoplošnou projekcí. V prostorách muzea je otevřena také interaktivní archeologická herna. 

Vstupné: plné 50 Kč, snížené 30 Kč, děti do 6 let (jednotlivě) zdarma

 

Betlémy

do 6. února 2022

Spolupořadateli výstavy betlémů jsou České sdružení přátel betlémů z.s. (člen Světové federace betlemářů UN–FOE–PRAE se sídlem v Římě), Vlastivědné muzeum v Šumperku, Spolek ručních řemesel z.s. Mohelnice a regionální pobočka ČSPB z.s. 

Cílem organizátorů je ukázat široké veřejnosti krásu betlémů vyrobených z různých materiálů a pocházejících ze všech koutů České republiky i ze zahraničí.

Součástí výstavy je workshop s komentovanou prohlídkou a ukázkou výroby betlémů, určený především mohelnickým dětem a dětem z blízkého okolí, a v neposlední řadě i prohlídka celoročně vystavovaného betlému umístěného v boční kapli kostela sv. Tomáše Becketa, jenž je zároveň i jedním z největších mechanických kostelních betlémů u nás. 

Výstavu finančně podpořily Olomoucký kraj a město Mohelnice. 

Vstupné: plné 30 Kč, snížené 20 Kč, děti do 3 let zdarma 

 

PAMÁTNÍK ADOLFA KAŠPARA V LOŠTICÍCH

 

Expozice Adolfa Kašpara

Expozice představuje ojedinělou kolekci děl malíře a ilustrátora Adolfa Kašpara. V podkroví domu se nachází Mistrův ateliér s autentickým zařízením.

Vstupné: plné 50 Kč, snížené 30 Kč, děti do 6 let (jednotlivě) zdarma

 

EXPOZICE LOŠTICKÝCH POHÁRŮ

Hrnčířství na Lošticku v proměnách času

Nová expozice, jež vznikla pod záštitou Ministerstva kultury a s podporou města Loštic, představuje ucelenou formou fenomén výroby unikátního druhu keramiky se specifickými puchýřky, která byla vyráběna v průběhu vrcholného středověku a raného novověku pouze v Lošticích a jejich nejbližším okolí. Toto keramické zboží se však proslavilo po celé střední Evropě, loštické poháry známe z celé řady měst i šlechtických sídel daleko za hranicemi severní Moravy.

Expozice však příběh pozoruhodně silné tradice hrnčířství regionu vypráví již od pravěkých období, a to v souvislosti s prokázaným využíváním tuhy z dolů u nedalekého Svinova při mísení keramického těsta. Hlavním tématem zůstávají unikátní poháry, nicméně expozice by také chtěla zdůraznit, že zdejší kvalitní keramická produkce pokračovala až do počátku 20. století. Tímto příběh loštických hrnčířů získává nadčasový rámec. Pro malé i velké návštěvníky jsou připraveny i tematické interaktivní prvky.

Vstupné: plné 50 Kč, snížené 30 Kč, děti do 6 let (jednotlivě) zdarma

 

Výstava keramického kroužku ZUŠ Loštice                                                      

do 13. února 2022                                                                                                            

Na výstavě představují své výrobky žáci keramického kroužku Základní umělecké školy v Lošticích. Inspiraci čerpali při návštěvě expozice Památníku A. Kašpara věnované unikátním loštickým pohárům. Výrobky doplňují také kresby malých budoucích umělců.               

Vstupné: plné 20 Kč, snížené 10 Kč, děti do 3 let zdarma

Máte-li zájem o komentovanou prohlídku, kontaktujte prosím paní Lenku Heinrichovou na e-mailu pamatnik.lostice@muzeum-sumperk.cz.

 

LOVECKO-LESNICKÉ MUZEUM V ÚSOVĚ

V Lovecko-lesnickém muzeu na zámku Úsov skončila návštěvnická sezóna 31. 10. 2021 a zámek bude až do konce března 2022 uzavřen. 

Na výstavách a akcích budou pořizovány fotografie a obrazová dokumentace pro dokumentační a propagační účely VM Šumperk. 

Na všech akcích VM Šumperk je nutné dodržovat aktuální protiepidemická opatření. 

 

Mapa

Další akce v okolí

Farmářský a řemeslný trh - Mohelnice

15.10.2023 - 15.10.2023
Náměstí Svobody

Zveme vás na pravidelné farmářské a řemeslné trhy v Mohelnici

Farmářský a řemeslný trh - Mohelnice

19.11.2023 - 19.11.2023
Náměstí Svobody

Zveme vás na pravidelné farmářské a řemeslné trhy v Mohelnici

Farmářský a řemeslný trh - Mohelnice

17.12.2023 - 17.12.2023
Náměstí Svobody

Zveme vás na pravidelné farmářské a řemeslné trhy v Mohelnici

Džemfest nabídne programovou novink…

20.10.2023 - 20.10.2023
Dům kultury Šumperk

Oblíbený Džemfest, který se už 23 let koná v říjnu v Šumperku, si letos připravil nabitý hlavní program i zajímavé…

Související kategorie

« zpět na seznam položek

Sdílet

Kategorie

sobota 30. září

Dnes má svátek Jeroným

Aktuálně z Atlasu Česka

Předpověď počasí pro ČR

Počasí v České republice dnes
Počasí v České republice zítra
Počasí v České republice pozítří
Počasí v České republice popozítří

Na Atlase Česka dále najdete