Statistika našeho portálu

  • 86 098 Akcí v kalendáři
  • 5 370 Ubytovacích zařízení
  • 24 153 Míst a památek

Vernisáže na Pragovce Praha

19.06.2018 - 17.08.2018 Praha

Synchronizované vernisáže výstav Rasmus Sondergaard Johannsen: Lineated Luminary a Petr Brožka, Kateřina Burgertová, Eliška Fialová: "Jen způsob jak neříct, co doopravdy chci"Program Synchronizovaných vernisáží:18:00 společné zahájení v přízemí, DJ18:15 The White Room // Vernisáž výstavy Petr Brožka, Kateřina Burgertová, Eliška Fialová: "Jen způsob jak neříct co doopravdy…

Adresa a kontaktní informace

Fotogalerie k článku

Synchronizované vernisáže výstav Rasmus Sondergaard Johannsen: Lineated Luminary a Petr Brožka, Kateřina Burgertová, Eliška Fialová: "Jen způsob jak neříct, co doopravdy chci"

Program Synchronizovaných vernisáží:
18:00 společné zahájení v přízemí, DJ
18:15 The White Room // Vernisáž výstavy Petr Brožka, Kateřina Burgertová, Eliška Fialová: "Jen způsob jak neříct co doopravdy chci"
19:00 Pragovka Gallery Entry // Vernisáž výstavy Rasmus Sondergaard Johannsen: Lineated Luminary 
20:00 afterparty, DJ..


Petr Brožka, Kateřina Burgertová, Eliška Fialová: Jen způsob jak neříct, co doopravdy chci // The White Room
19. 6.-17. 8. 
Projekt představuje práce, které pojí asociativní metoda a otevírání psychických vrstev v procesu vytváření uměleckého díla. Jakkoli se nejedná o žádnou psychoanalytickou či terapeutickou činnost, princip vyvěrání podprahově dotěrných motivů do znakové struktury (verbální či vizuální) umožňuje umělci nahlížet "vnitřní obrazy" a "podělit" jimi svět. Tři autoři, jakkoli uplatňují stejná východiska, produkují formálně a kanonicky odlišná díla. Kateřina Burgertová doplňuje snovou skutečnost obrazu o místa nahromaděných symbolických vzkazů. Intenzivní práce s detaily vytváří dusivou atmosféru. Eliška Fialová naopak introspekci kóduje do dekorativních her, které nelze sémanticky rozečíst, ale lze se do nich vcítit. Petr Brožka představuje automatické malby tuší a část ze série prací zkoumající principy symetrie.


Rasmus Sondergaard Johannsen: Lineated Luminary / kurátorka: Lucie Nováčková // Pragovka Gallery Entry
19. 6.- 20. 7. 
Lineated Luminary je série nástěnných tapiserií utkaných z vlastnoručně nasbíraných a zpracovaných kopřivových vláken. Následně Rasmus na tapiserie nanáší fotocitlivou emulzi, která pak reaguje na UV záření měsíce v úplňku. Důležitým místem pro celý projekt je městský park Humboldthain v Berlíně, kde Rasmus kopřivy sbírá a kde také probíhá proces nasvícení.
Jakkoli Rasmusův projekt působí romanticky, Rasmus vědomě pracuje s čirými technologickými podmínkami a omezeními 
jako základními kameny projektu a vytváří tak svébytné umělecké dílo, které si v žádném případě nezaslouží přídomek "soft art", kterým se textilní umělecká díla často označují.

***ENG

Synchronized openings of exhibitions Rasmus Sondergaard Johannsen: Lineated Luminary and Petr Brožka, Kateřina Burgertová, Eliška Fialová: "Just a way of not telling what I really want"

Program of synchronized openings: 
18:00 Common opening in the groundfloor, DJ
18:15 The White Room // Opening of exhibition Petr Brožka, Kateřina Burgertová, Eliška Fialová: "Just a way of not telling what I really want"
19:00 Pragovka Gallery Entry // Opening of exhibition: Rasmus Sondergaard Johannsen: Lineated Luminary / curated by Lucie Nováčková
20:00 afterparty, DJ..


Petr Brožka, Kateřina Burgertová, Eliška Fialová: Just a way of not telling what I really want to // The White Room
19.6.-17.8. 
The project represents works that connect the associative method and the opening of psychic layers in the process of creating an artwork. However there is no psychoanalytic or therapeutical activity, the principle of seepage of subliminal intrusive motifs into the structure of characters (verbal or visual) enables artists to look at "inner images" and "share" them with the world. Three authors, although applying the same starting point, produce formally and canonically different art works. Kateřina Burgertová complements the dream reality by the image with the place of accumulated symbolic messages. Intense work with details creates a stifling atmosphere. On the other hand, Eliška Fialová encodes the introspection into decorative games that can not be semantically cracked, but they can be empathized. Petr Brožek presents automatic ink painting and part of a series of works examining the principles of symmetry.


Rasmus Sondergaard Johannsen: Lineated Luminary / Curator: Lucie Nováčková // Pragovka Gallery Entry
19.6. - 20.7. 
Lineated Luminary is a series of wall tapestries woven from hand-picked and processed nettle fibers. The tapestry is coated by Rasmus with a photosensitive emulsion, which then responds to full moon UV light. An important place for the whole project is the Humboldthain city park in Berlin, where Rasmus collects nettles and where the lighting process carries out. 
Although Rasmus's project may seem romantic, Rasmus is consciously working with clear technological conditions and limitations as the cornerstones of the project, creating a distinctive art work, which in no case deserves the epithet "soft art", that often refers to textile artwork.

Další akce v okolí

Světlo a život - Praha

06.01.2019 - 24.02.2019
Nová budova Národního…

Sluneční záření má jako stavební kámen života na Zemi klíčovou roli v evoluci a rozmanitosti organismů. Výstava…

Světlo a život - Praha

06.01.2019 - 24.02.2019
Nová budova Národního…

Sluneční záření má jako stavební kámen života na Zemi klíčovou roli v evoluci a rozmanitosti organismů. Výstava…

Obrazy Kamila Lhotáka na Pražském h…

08.01.2019 - 28.02.2019
Hrad II. nádvoří 198,…

Od 8. ledna do 28. února 2019 jsou v Obrazárně Pražského hradu na II. nádvoří vystaveny dva obrazy Kamila Lhotáka,…

Související kategorie

« zpět na seznam položek

Sdílet

Na Atlase Česka dále najdete