Statistika našeho portálu

  • 85 510 Akcí v kalendáři
  • 5 370 Ubytovacích zařízení
  • 24 151 Míst a památek

Turistické cíle

Zobrazuji výsledky 1 - 10 z celkem 88

Kostel sv. Václava - Tachov

06.09.2013 Tachov

Kostel sv. Václava se nachází v historickém centru Tachova v malém parku při Panenské ulici, nejlépe přístupný je z ulice Václavské. Kostel sv. Václava byl původně umístěn vně bývalého městského příkopu při severovýchodním okraji města. Založen byl pravděpodobně již ve 12. století a je tak nejstarší tachovskou památkou. Kostel sloužil…

Kostel sv. Marie Magdalény - Tachov

06.09.2013 Tachov

Kostel sv. Máří Magdaleny a sv. Rostislava se nachází na Třídě Míru v historické části města. Klášterní kostel sv. Máří Magdaleny stojí na místě původního gotického kostela sv. Máří Magdaleny, který byl součástí špitálu zničeného husity roku 1421. Roku 1466 přišli do Tachova v rámci rekatolizační misie bratři františkáni, kteří získali…

Kostel sv. Jana Křtitele - Horažďovice

06.09.2013 Horažďovice

Římskokatolický kostel sv. Jana Křtitele se nachází na hřbitově ve střední části Horažďovic, přístupný je směrem z Mayerovy ulice. Kostel sv. Jana Křtitele byl postaven na předměstí Horažďovic v roce 1593 na místě menší kaple. Jelikož zasvěcení Janu Křtiteli se v hojné míře objevuje u sakrálních staveb objednaných řádem Maltézských…

Kostel Panny Marie - Horažďovice

06.09.2013 Horažďovice

Klášterní kostel Panny Marie se nachází na křižovatce ulic Blatenská a Strakonická v blízkosti historického centra Horažďovic. Pvní zmínka o zdejším kostele před východními hradbami Horažďovic pochází z roku 1330.  Jednalo se o menší stavbu, která byla zasvěcena sv. Archandělu Michalovi. Stavbu financoval zdejší měšťan Theodorik, zvaný…

Kostel sv. Mikuláše - Dobřany

27.06.2013 Dobřany

Římskokatolický kostel sv. Mikuláše se nachází v jihozápadním rohu náměstí T.G. Masaryka. Na místě dnešního kostela sv. Mikuláše stával původně menší, pravděpodobně ještě románský, kostelík. Ten je zmiňován již v roce 1259, kdy dobřanský vladyka Vykart z Tyrné daroval podací právo k tomuto kostelu sestrám magdalenitkám. V druhé polovině…

Kostel sv. Petra a Pavla - Horšovský Týn

27.06.2013 Horšovský Týn

Římskokatolický kostel sv. Petra a Pavla se nachází na dnešním náměstí Republiky.Kostel sv. Petra a Pavla vznikl pravděpodobně již v době založení města, kdy zde také probíhala výstavba biskupského hradu. Poprvé je zmiňován v osmdesátých letech 13. století. Raně gotická stavba byla přestavěna ve stylu pozdní gotiky v 15. století, dnešní…

Kostel sv. Apolináře - Horšovský Týn

27.06.2013 Horšovský Týn

Římskokatolický kostel sv. Apolináře stojí na Husově náměstí v severní části Horšovského Týna, na tzv. Velkém předměstí.Na místě dnešního kostela sv. Apolináře se nacházel menší ranně barokní kostelík Panny Marie, který byl založen v polovině 13. století. Ze stavby se však nezachovalo téměř nic, pouze raně gotický lomený sloupkový…

Kostel sv. Víta - Dobřany

27.06.2013 Dobřany

Římskokatolický kostel sv. Víta se nachází v blízkosti náměstí T.G. Masaryka naproti farnímu kostelu sv. Mikuláše. Původní raně gotický kostel byl postaven přibližně v polovině 13. století, poté byl několikrát opravován a přestavován. V roce 1726 byl gotický kostelík stržen a na jeho místě roku 1734 postaven nový vrcholně barokní kostel…

Kostel sv. Jakuba - Nepomuk

27.06.2013 Nepomuk

Římskokatolický kostel sv. Jakuba se nachází na Přesanickém náměstí v centru města.Kostel sv. Jakuba je nejstarší kamenná stavba v okolí. Byl postaven již ve 12. století v románském stylu. Stavba byla pravděpodobně fundována zdejším cisterciáckým klášterem. Později, na přelomu 13. a 14. století, byl kostel zcela přestavěn ve slohu…

Kostel P. Marie Sněžné - Rokycany

04.02.2013 Rokycany

Hlavní rokycanský kostel stojí kousek severně od Masarykova náměstí.Jeho historie sahá do dlouhé minulosti. První zmínka je někdy z počátku 12. století kdy se zde nacházel biskupský dvorec. Později pak byl v roce 1363 při kostele vystavěn klášter augustiniánů. Zanedlouho v roce 1421 byl vypalán husity a na jeho přibližném místě dnes…

Na Atlase Česka dále najdete