Statistika našeho portálu

  • 86 110 Akcí v kalendáři
  • 5 370 Ubytovacích zařízení
  • 24 154 Míst a památek

Turistické cíle

Zobrazuji výsledky 1 - 10 z celkem 19

Synagoga - Jevíčko

05.04.2013 Jevíčko

V roce 1666 na základě povolení si židé v Jevíčku postavili svoji první synagogu. Jelikož byla pouze dřevěná, při požáru města v roce 1747 shořela. Nová v klasicistním stylu byla postavena v letech 1792-1794 z kamene ze zbořelého farního kostela sv. Mikuláše. V roce 1907 bylo průčelí secesně upraveno a posunuto o jeden metr do ulice. K…

Židovský hřbitov Přestavlky

18.05.2011 Přestavlky

Židovský hřbitov se nachází v polích asi 500 m severně od obce. Od silnice k němu vede polní cesta.Na hřbitově založeném v roce 1844 se dnes nachází zhruba něco okolo 70 náhrobků, které jsou různě roztroušené po ploše. Většina z nich je poničena (zejména ty novodobé) a tak hřbitov, který je poměrně velké plochy (1.518 m2), působí…

Židovský hřbitov Hlinsko

18.05.2011 Hlinsko

Malý spíše novodobý židovský hřbitov se nachází na okraji města při silnici směřující na Trhovou Kamenici (ulice Rváčovská).Hřbitov byl založen poměrně pozdě v roce 1904 a sloužil do druhé světové války. Nejmladší náhrobek pochází z roku 1939.Poměrně malý (380 m2) židovský hřbitov je ohrazen vysokou cihlovou zdí. Na jeho ploše se nachází…

Židovský hřbitov Hoješín

18.05.2011 Seč

Malý židovský hřbitov se nachází na okraji Sečské přehrady kousek severním směrem od obce Hoješín.Hřbitov byl založen někdy na počátku 19. Století. Po druhé světové válce byla většina náhrobků buď odvezena nebo svržena do přehrady. Zbořena byla rovněž márnice a při budování přehrady také valná většina obvodové zdi.Na dnes již téměř…

Židovský hřbitov Hroubovice

18.05.2011 Hroubovice

Hroubovický židovský hřbitov se nachází na severovýchodním okraji obce. Dá se k němu dostat polní cestou vedoucí k němu za bývalou továrnou, kterou je potřeba obejít zleva.Byl založen někdy v polovině 18. století a v polovině 19. století v souvislosti s obřadní síní rozšířen. Pohříbalo se zde až do roku 1937. Letopočet 1966 je přitesán…

Židovský hřbitov v Chrudimi

11.11.2010 Chrudim

Chrudimský židovský hřbitov se nachází v ulici Novoměstská v sousedství městského hřbitova.Byl založen na zakoupeném pozemku v dubnu 1889. Je ohrazen cihlovou zdí s monumentální vstupní branou, která sloužila také jako márnice. Do dnešní doby se dochovalo okolo stovky náhrobků z let 1891-1940.

Židovský hřbitov - Přelouč

11.11.2010 Přelouč

Nový židovský hřbitov se nachází východně od centra města při ulici Pardubická. Je dnes součástí křesťanského hřbitova. Brána vedoucí přímo na hřbitov je uzamčena, vstoupit na něj je možno právě přes vedlejší křesťanský hřbitov. Starý židovský hřbitov se nedochoval.Starý židovský hřbitov byl založen roku 1680 a zrušen v roce 1874,…

Židovský hřbitov - Polička

11.11.2010 Polička

Židovský hřbitov Poličce, je dnes součástí křesťanského hřbitova na východním okraji obce.Až do roku 1881 se pohřbívalo většinou na hřbitově v Luži. Roku 1881 zakoupila poličská náboženská obec pozemek na zřízení hřbitova. Ten sloužil až do roku 1942. Po válce chátral a roku 1964 byla zbořena vstupní márnice.Hřbitov je dnes přístupný v…

Židovský hřbitov - Holice v Čechách

11.11.2010 Holice

Poměrně malý a jen málo zaplněný židovský hřbitov se nachází na jižním okraji obce v sousedství křesťanského hřbitova.Náboženská obec zakoupila tento pozemek pro založení hřbitova v roce 1898. Samotný hřbitov byl založen až roku 1913. Někdy v roce 1980 byla zbořena obřadní síň.Do dnešní doby se dochovalo jen okolo 22 náhrobků z let…

Synagoga v Přelouči

11.11.2010 Přelouč

Dodnes stojící budova dnes již bývalé synagogy se nachází ve dvoře domu čp. 25 v ulici Tůmy Přeloučského.Novorománská synagoga byla postavena v letech 1860-1861 a svému účelu sloužila až do roku 1937. Po druhé světové válce v letech 1949-1952 byla rekonstruována církví čs. husitskou, která zde koná své bohoslužby dodnes.

Na Atlase Česka dále najdete