O ČR

O České republice
Česká republika je vnitrozemským státem, ležícím ve střední Evropě a sousedícím s Německem, Polskem, Slovenskem a Rakouskem. Na území o přibližné rozloze 78 860 km² zde žije na 10,5 mil. obyvatel. Rozkládá se na území tří historických zemí (Čechy, Morava, Slezsko), přičemž hlavním městem je Praha.
Česká republika

Města a obce

Města a obce
Chcete-li získat kompletní přehled o veškerých městech a obcích nacházejících se v České republice, máme pro Vás připraven jejich souhrnný výčet, spolu s detailními informacemi o jejich historickém vývoji a aktuální současnosti. Přejeme Vám příjemnou zábavu při listování více než 6 000 položkami!
Česká republika

Symboly ČR

Symboly ČR
Státní symboly České republiky jsou ústavou uznané objekty, reprezentující jeho historii a tradice a zároveň vyjadřující svébytnou státní totožnost a svrchovanost. V této kategorii Vám umožníme detailně se seznámit s podrobnostmi a vývojem každého z nich.
Česká republika

Česká nej

Česká nej
O České republice se říká, že je zemí neomezených možností a leckdy těžko uvěřitelných specifik. V této sekci Vás seznámíme s těmi nejvýznamnějšími a leckdy nejzajímavějšími "nej" našeho státu, která Vás zajisté často překvapí, zaujmou a doufáme, že i pozitivně obohatí.
Česká republika

Základní údaje

Základní údaje o ČR
K úplnému a komplexnímu výčtu informací o České republice patří i detailní statistické údaje, které sice nebývají vždy tou nejzábavnější složkou celkového souhrnu vědění, ale my je považujeme za nezbytnou součást našeho průvodce. Hledáte-li tedy přehledný sumář základní údajů o naší republice, je tato sekce určená právě Vám!
Česká republika

Historie ČR

Historie České republiky
Znalost historie a dějin vlastního národa by měla patřit k základní výbavě každého vzdělaného člověka. Pokud Vám však nabitý program či jiné okolnosti neumožňují důkladněji se s nimi seznamovat, máme pro Vás připraven jednoduchý recept, jak rychle a přehledně načerpat či si osvěžit potřebné informace. Historický exkurz právě začíná!
Česká republika

Největší města

Největší města
V České republice existuje na 600 měst a každé z nich má svůj osobitý půvab a specifické přednosti. Zřetelně nejzásadnější význam pro ekonomické fungování státu a zároveň rozvoj cestovního ruchu mají ty největší, mezi které patří Praha (cca 1,27 mil. obyvatel), Brno (cca 380 tis. obyvatel), Ostrava (cca 300 tis. obyvatel) a další. Právě s jejich historickým vývojem a aktuálním životem Vás zde rádi seznámíme.
Česká republika

Osobnosti

Osobnosti České republiky
Každý národ má ve svých dějinách výjimečné postavy, k jejichž mravnímu a nadčasovému odkazu se pravidelně vrací a jejichž velikost si při různých příležitostech připomíná. V této sekci bychom Vám rádi představili ty z velikánů naší historie či současnosti, o kterých se domníváme, že činy vykonanými ve svém životě výrazně přispěly k posílení identity českého národa.
Česká republika

Svátky

Svátky
V rámci kalendářního roku existují dny, které jsou obyvateli daného státu považovány za výjimečné a slavností. V následujícím přehledu Vám přinášíme jejich podrobný výčet, zahrnující „Státní svátky“, „Významné dny“ i „Ostatní svátky“. Zároveň se zde dozvíte mnoho zajímavých informací, které jsou s historií a vývojem těchto jednotlivých svátků spojeny.
Česká republika

Historické země

Historické země
Na události bohatá historie naší země se odrážela i v územních proměnách, kterými si jednotlivé útvary během staletí vývoje prošly. V této sekci Vám přinášíme podrobný popis územních celků, které alespoň krátký čas patřily k českému knížectví, království či republice. Pojďme si společně přejíždět prstem po mapě a seznamovat se přitom s často pestrou a zároveň přehledně uspořádanou historií našich zemí.
Česká republika

Politický systém

Politický systém ČR
To že je Česká republika parlamentní republikou se systémem pluralitní demokracie ví pravděpodobně každý z Vás. Pokud byste se však rádi seznámili s detaily a podrobnostmi našeho politického systému, máme pro Vás připraven přehledný a komplexní pohled na strukturu dělby politické moci v České republice a její specifika a zvláštnosti.
Česká republika

Kraje

Kraje České republiky
Území České republiky se dělí na 14 územních jednotek, pro které se používá souhrnný název kraje. V této sekci bychom Vás rádi seznámili se specifiky jednotlivých krajů, zahrnujících oblast cestování, kultury, historie, přírodních zajímavostí či turisticky atraktivních cílů.
Česká republika