25. prosinec je v České republice zařazen mezi sváteční dny a zároveň patří do skupiny dnů pracovního klidu. Jedná se o faktický začátek Vánoc a Den narození Páně. Křesťané oslavují narození Ježíše Krista, kterého Bůh ústy proroků slíbil Izraeli jako Vykupitele. Podle Bible se vydala těhotná dívka Marie se svým snoubencem, tesařem Josefem z Nazaretu v severním Izraeli do Betléma, ležícího nedaleko Jeruzaléma, aby se tam zúčastnili povinného sčítání lidu. A právě tam se jim narodil boží syn.

Tzv. Boží hod vánoční je slavnostním dnem, který se nese ve znamení rodinných návštěv, slavnostního oběda a večeře. Obvykle se v českých zemích podává pečená husa se zelím a knedlíky nebo kachna (popř. krůta). K tradičním zvykům patří i rodinná vycházka do některého z kostelů, ve kterých jsou od Štědrého dne vystaveny jesličky. Slouží se zde i tradiční božíhodová vánoční mše, oslavující narození Ježíše Krista. Čtou se pasáže z evangelií, které o narodivším se spasiteli vypovídají. Ve vinařských krajích sledovali věřící během mše dle tradice pronikající sluneční paprsky. Pokud ozářily při mši faráře, bylo to znamení hojné úrody nadcházejícího roku. V minulosti se na 1. svátek vánoční nesmělo pracovat, nestlala se lůžka a nezametala světnice.

Takto významný den se zkrátka nesměl poskvrnit prací. Pro dnešního moderního člověka je již jen těžko představitelný zvyk nechodit v tento den z domu a trávit jej rozjímáním a odpočinkem pouze v rodinném kruhu. I v jiných státech se tradičně slaví Vánoce, přičemž datum 25. prosince hraje důležitou roli. V západní Evropě a Severní Americe jsou dárky rozbalovány právě v tento den ráno. Ve Spojených státech amerických se dokonce oslava Vánoc soustředí pouze do tohoto dne.

Pro všechny z nás by pak mělo platit, že Vánoce jsou především svátkem klidu, rodinné pohody a odpoutání se od každodenního pracovního shonu. K idylické atmosféře může přispět i vědomí toho, že s 1. svátkem vánočním skončila (alespoň na nějaký čas) doba hektického shánění hmotných dárků a my můžeme veškerou energii vložit do rozjímání a nabírání energie do dalšího roku.