Davidová Otilie.

Otilie Davidová byla setra spisovatele Franze Kafky. Usmrcena německými okupanty.

Pamětní deska Otilie Davidové.

Pamětní deska je umístěna na Novém židovském hřbitově na Olšanech, na rodinném hrobě. Hrob je také uctíván jako místo posledního odpočinku spisovatele Franze Kafky.