Nová radnice byla postavena na místě několika původních domů v letech 1908 – 1911. Projektantem byl O. Polívka. Vchod do budovy je vyzdoben plastikami od S. Suchardy. Je také autorem sousoší Revize a Účetnictví umístěných na římse vpravo nad hlavním vchodem. Na levé straně jsou umístěny plastiky Skromnost, Ušlechtilost, Síla a Vytrvalost od J. Mařatky. Na severním nároží je socha Železný rytíř a na jižním socha Rabbi Löw od L. Šalouna. Sídlem primátora hlavního města Prahy je Nová radnice od roku 1945.

Východní stranu Mariánského náměstí tvoří Nová radnice, která má na nárožích dvě pozoruhodné sochy od Ladislava Šalouna. Na jedné straně to je socha rabína Löwa, na druhé straně postava muže v rytířském brnění. K železnému muži se váže stará romantická pověst. Prý to byl cizí rytíř, který přišel do Prahy s královskou družinou a horlivě se ucházel o krásnou dceru jedno z platnéřských mistrů, kteří v Platnéřské ulici tehdy vyráběli z plátů jednotlivé součásti rytířského brnění. Dívka rytíře odmítla a projevovala náklonost jen k pražským chlapcům. Horkokrevný cizinec ji v návalu zlosti probodl mečem. Než zemřela, stačila ještě vyslovit kletbu, aby se vrah trápil jako železný muž třeba tisíc let – tak dlouho, dokud ho nevinná dívka nevysvobodí. A tak tam stál na domě čp. 119/19 v Platnéřské ulici jako domovní znamení až do doby, než dům zbořili a ratíře odvezli do Muzea hl. m. Prahy. Když byla na místě, kde kdysi stával románský kostel sv. Linharta, postavena podle projektu Osvalda Polívky secesní Nová radnice, v nice zaříznuté do nároží byla umístěna Šalounova kamenná postava Železného muže. Vedle pravé rytířovy nohy sedí nahá dívka. Snad je to ona sličná platnéřova dcera, která zahynula jeho mečem. Nebo tu mistr Šaloun zobrazil onu dívku, která má nešťastného rytíře osvobodit z prokletí?