Každý národ ve svém středu vychoval několik důležitých osobností, proslavivších jej po celém světě či obohacujících jeho kulturní, sportovní, politické, vědecké či jiné oblasti. I Česká republika může nabídnout desítky jedinečných individualit, které se nesmazatelně zapsaly svým dílem a životem do povědomí široké veřejnosti.

Atlas Česka by Vám rád v následující kapitole představil několik jedinců z rozmanitých oborů, o jejichž výjimečnosti svědčí úcta a obdiv, věnovaná jim generaci jejich následovníků. Společně si projdeme úskalí i vrcholy osobních i profesních životů našich nejznámějších politiků, historických panovníků, umělců, spisovatelů, sportovců či vědců. Zvláště inspirující skutečností pro každého z nás pak může být vědomí faktu, že seznam českých a moravských osobností přesahujících svým významem hranice naší republiky se neustále rozšiřuje…