Rádi bychom Vám v této sekci našeho komplexního průvodce po společenském, kulturním a především turistickém dění v České republice představili seznam všech státních svátků, vyhlášených a zároveň vymezených zákonem číslo 245/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Všechna data spojená se státními svátky mají symbolický význam pro dějinný vývoj našich zemí a slouží k připomenutí významných událostí či jubilejních výročí. Samozřejmostí je pak vyhlášení státních svátků jako dnů pracovního klidu. Volný čas bychom měli využít k zamyšlení se nad majestátností boje za českou státnost, jenž sváděly generace našich předků, a který i nás zavazuje k odpovědnému vnímání často samozřejmě přijímané příslušnosti k tradicím a hodnotám středoevropského regionu. Zároveň lze chvilky oddechu od pracovního shonu využít i k návštěvě některé z kulturních, sportovních či společenských akcí (viz Kalendář akcí).

 

1. leden - Nový rok

Novoroční ohňostroj
Hned první den nového roku nám dává příležitost připomenout historický okamžik v roce 1993, kdy vznikla samostatná Česká republika. Zajímá-li Vás pozadí politického vývoje směřujícího k tomuto kroku či si jen chcete osvěžit vlastní vzpomínky, připravil pro Vás Atlas Česka informační servis k tomuto prvnímu státnímu svátku v roce.
Česká republika

Velikonoční pondělí

Velikonoční vajíčka
Velikonoční pondělí připadající většinou na některý z dubnových termínů je v České republice vyhlášeno jako sváteční den spojený s pracovním klidem. Zřejmě každý z nás si jej neodmyslitelně spojuje s desítkami rozmanitých lidových tradic, které se běžně dodržují ve specifických regionálních obměnách.
Česká republika

1. květen - Svátek práce

Milenci pod rozkvetlou třešní
Přinášíme Vám vyčerpávající informační přehled o historickém vývoji a současném pojímání 1. května, ježto je státem vyhlášeným svátečním dnem. Význam tohoto dne nespočívá jen v příjemném odpočinku vyplývajícím z vyhlášeného pracovního klidu, ale odkazuje především na nelehký boj za sociální práva zaměstnanců všude po světě.
Česká republika

8. května - Den osvobození od fašismu

Pomník hrdinům Druhé světové války
Osmý květnový den si v České republice připomínáme „Den vítězství“, upomínající na definitivní osvobození od fašismu v závěru II. světové války. Význam tohoto dne potvrzuje i zařazení do seznamu státních svátků, s čímž se pojí i den pracovního klidu. Atlas Česka Vám nabízí stručný přehled událostí, které jsou s tímto významným datem spojeny.
Česká republika

5. červenec - Cyril a Metoděj

Cyril a Mětoděj
Na počátku měsíce července si formou státního svátku připomínáme příchod vzdělaných bratří Cyrila a Metoděje na území Velké Moravy. Význam tohoto dne spočívá zvláště v prvním kontaktu obyvatel našich zemí s rozvíjejícím se křesťanstvím východního směru. Atlas Česka pro Vás připravil základní faktografické informace o významu tohoto aktu.
Česká republika

6. červenec - Den upálení Mistra Jana Husa

Mistr Jan Hus
Snad každý z nás si při slovech „láska k pravdě“, „individuální odpovědnost“ či „nejvyšší oběť za pravdu a čistou víru“ vybaví postavu mistra Jana Husa, jehož památku si formou státního svátku připomínáme každoročně 6. července. Atlas Česka pro Vás sesbíral veškeré důležité informace spojené s tímto významným dnem.
Česká republika

28. září - Den české státnosti

Sv. Václav
Mezi nejvýznamnější osobnosti našich dějin patří bezesporu kníže Václav, který patří k prvním přemyslovským knížatům panujícím v českých zemích. Každoročně si jeho památku připomínáme dvacátý osmý den v září, který je nejen státním svátkem, ale i dnem pracovního klidu.
Česká republika

28. říjen - Den vzniku samostatného Československého státu

28. říjen 1918
Pro generace našich rodičů a prarodičů znamenalo datum 28. října zřetelně nejvýznamnější státní svátek v roce, neboť se při něm připomínala pohnutá historie Československé republiky, vyhlášené v tento den roku 1918. Atlas Česka pro Vás připravil souhrnné informace o historii i současnosti přístupu české společnosti k tomuto svátku.
Česká republika

17. listopad - Den boje za svobodu

Bronzové ruce
Sedmnáctý listopadový den je již tradičně spojen s vyhlášením státního svátku a zároveň dne pracovního klidu. Děje se tak na památku studentů projevujících svého nespoutaného a zároveň svobodomyslného ducha zvláště v kritických letech 1939 a 1989. Atlas Česka Vás v následující kategorii přesvědčí o tom, že význam tohoto svátku je aktuální i v současnosti.
Česká republika

24. prosinec - Štědrý den

Vánoční strom
Období Vánoc je pro každého z nás jednou z nejkrásnějších etap celého roku. Chcete-li se dozvědět něco více o svátku připadajícím na 24. prosince, otevřete si následující kapitolu, zaměřenou na tradiční vánoční zvyky, historický vývoj vánoční tradice či specifika českého Štědrého dne.
Česká republika

25. prosinec - Boží hod vánoční

Narození ježíše
25. prosinec je i v České republice vyhlášen jako svátek spojený s dnem pracovního klidu. Toto vánoční období je u nás spojeno s mnoha specifickými tradicemi a lidovými zvyky, o jejichž historii i současné podobě bychom Vás v následující kapitole našeho komplexního průvodce rádi informovali.
Česká republika

26. prosinec - svatý Štěpán

Advent
Atlas Česka pro Vás v následující kategorii připravil poučné a zároveň zábavné vyprávění o historii a současnosti vánočních zvyků, praktikovaných v našich zemích na Hod Boží. Snad ani nemusíme připomínat skutečnost, že se jedná o tradiční svátek a zároveň den pracovního klidu.
Česká republika

Významné dny

Významné dny
Atlas Česka by Vám v této kategorii rád představil souhrn významných dnů, které v České republice oslavují a připomínají významné historické události či dlouhodobé lidové tradice. Ačkoliv se většinou nejedná o dny pracovního klidu, měli byste jejich tématickému zaměření věnovat pozornost i Vy.
Česká republika