Mapa kraje cr Karlovarská kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Středočeský Plzeňský kraj Jihočeský kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlinský kraj Praha

Skanzeny a archeoparky ČR. Čas běží rychle. To co bylo dříve běžné, je dnes již historickou kuriozitou. Bouřlivé změny, které přineslo devatenácté a zejména dvacáté století, vedly téměř k zániku tradiční české vesnice a lidové architektury.

V posledních desetiletích je tak jednou ze snah památkářů a etnografů toto dědictví uchovat a dosáhnout toho, aby je mohly obdivovat i budoucí generace. Vzhledem k tomu, že není možné tyto vzpomínky na minulost ponechat v místech jejich původního umístění a také je není možné pro jejich velké rozměry soustřeďovat v klasických muzeích, jsou od 60. let 20. století vytvářena muzea pod širým nebem. Takovýmto muzeím se říká skanzeny a jejich počet i obliba neustále roste. Nejstarší český skanzen, nebo jinými slovy národopisné muzeum, bylo založeno arcivévodou Ludvíkem Salvátorem Toskánským už okolo roku 1900 v Přerově nad Labem. Později našel své následovníky. K těm nejznámějším patří jistě Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm či Strážnici.

Jejich rostoucí obliba a také znovu podnícený zájem o historii, přinesl v posledních letech velké zpestření nabídky. Skanzeny se tak už nevěnují pouze lidovým stavbám, ale přinášejí nahlédnutí i do původních výrobních procesů, těžby a dolování drahých kovů či uhlí nebo dopravy. Takové skanzeny nalezneme např. v Příbrami, Ostravě nebo Zlatých Horách.

Velmi oblíbenými, hlavně mezi dětmi, se staly také archeoparky či repliky pravěkých vesnic nebo středověkých sídel. Zde doslova před očima ožívá historie a v nabídce těchto objektů většinou bývá i možnost si vypůjčit dobové kostýmy či si na vlastní kůži vyzkoušet původní výrobní postupy. Mezi nejkrásnější patří archeopark v Prášilech, Curia Vítkov nebo pražská Řepora. Právě toto je výrazným znakem všech skanzenů. Je to sice muzeum, ale živé. Nenajdeme zde vitrínky a exponáty, ale reálný život našich předků. Proto jsou častým cílem školních výletů, protože zejména děti by měly vidět, jak ještě nedávno žily třeba jejich prababičky.

Ještě vám dlužíme odkud se vzalo exotické slovo skanzen. Výraz pochází ze švédského skansen, což znamená hradby, a to podle parku ve Stockholmu, kde bylo první takovéto muzeum lidových staveb v roce 1891 založeno. Atlas Česka vám přináší komplexně zpracovaný přehled všech českých skanzenů a archeoparků. To vše s doprovodnými texty, fotografiemi, nabídkou ubytování v blízkém okolí, možností dopravy a tipy na další turistické zajímavosti v lokalitě.