Hlavní město České republiky Praha je díky své bohaté historii a kulturnímu odkazu zařazováno mezi nejvýznamnější metropole celého světa. Velkou zásluhu na tom má i neobvyklá koncentrace a množství dochovaných architektonických památek, které jsou živou učebnicí vývoje jednotlivých uměleckých směrů.

Tým Atlasu Česka pro vás připravil souhrnné informace o pražské architektuře, rozdělené do přehledných kategorií dle typu a účelu jednotlivých staveb. Obdivovat zde můžete honosné šlechtické paláce, historické domy, skromnost a účelnost lidové architektury, tajemný život pasáží, vývoj průmyslových staveb, rozporuplnou architekturu druhé poloviny minulého století či malebnost a krásu prvorepublikových vilových kolonií.

To vše a ještě mnohé další jsme pro vás shromáždili přehledně na jednom místě, které by mělo sloužit jako zdroj pobavení a věříme, že i ponaučení.

Mosty

Pražské mosty
Atlas Česka pro vás na této stránce připravil představení mostů klenoucích se v našem hlavním městě přes řeku Vltavu. Každý z těchto jedinečných objektů má svůj specifický příběh, pozoruhodnou historii a osobitou duši. Pojďte si tedy spolu s námi udělat krátkou exkurzi do historie i přítomnosti němých svědků posledních desetiletí, které se pro většinu z nás staly každodenními společníky na našich cestách.
Česká republika

Paláce

Arcibiskupský palác v Praze
Palácové stavby patří neodmyslitelně k architektonickým skvostům našeho hlavního města, určujícím okouzlující vzhled Prahy. Pojďte se spolu s námi seznámit s více než čtyřmi desítkami budov, které svými jedinečnými interiéry a rozmanitými sbírkami odrážejí dřívější slávu nejbohatších šlechtických rodů. Atlas Česka vás provede po každém z nich přehlednou a zároveň inspirující formou.
Česká republika

Historické domy

Dům u Rotta
Atmosféru starobylé Prahy bychom si již těžko dokázali představit bez existence desítek historických domů, které si svoji jedinečnou atmosférou uchovávají již několik desítek let. Společně se budeme procházet historickým centrem Prahy, stejně jako okrajovými částmi našeho hlavního města, kde se těchto unikátních architektonických skvostů nachází velký počet.
Česká republika

Domy

Tančící dům
V každodenním životě si domy a uvnitř spočívající byty uvědomujeme jako automatické součásti okolní reality. Občas bychom se však měli společně zastavit a zapřemýšlet nad vývojem a současností rozmanitých typů domů, které v dějinách moderního lidstva hrají nezaměnitelnou roli. Atlas Česka vám toto přemýšlení zpříjemní detailními informacemi o mnoha stovkách domů, jejichž historie skrývá pro mnohé z nás překvapivá odhalení.
Česká republika

Lidová architektura

Zemědělské stavení v Kolovratech
Architektonická tvář hlavního města Prahy není utvářena jen středověkými kostely a moderními mrakodrapy, ale sestává i z méně známých staveb lidové architektury, které bychom vám rádi představili v následující sekci. Toulat se budeme zvláště po okrajových částech města, kde se nacházejí i dvě vesnické památkové rezervace – ve Stodůlkách a v Ruzyni.
Česká republika

Moderní architektura

Corintihia Towers
Žádná ze světových metropolí si nemůže dovolit slepě zakonzervovat vlastní historické centrum a neobohatit jej kvalitními ukázkami moderní architektury. Atlas Česka vás provede po těch nejzajímavějších moderních stavbách v Praze, které obvykle bývají námětem k bouřlivým debatám mezi kritiky i přívrženci novodobé architektury. My necháme posouzení významu a přitažlivosti jednotlivých objektů zcela na vás.
Česká republika

Pivovary

Velkopopovický pivovar
Také patříte mezi milovníky lahodného zlatavého moku? Potom vězte, že i na území našeho hlavního města se nachází několik starobylých i zcela moderních pivovarů, které každodenně chrlí tisíce litrů nejoblíbenějšího nápoje Čechů. Atlas Česka vás svižně provede po historickém vývoji těch nejznámějších pražských pivovarů a seznámí i s okolnostmi výroby tolik oblíbeného nápoje.
Česká republika

Sídliště

Sídliště - Petřiny
Druhá polovina minulého století nevnesla do architektonické podoby našeho hlavního města mnoho pozitivních novinek, ovšem některé z nich byly vynuceny narůstajícím počtem obyvatel Prahy. Takovým příkladem jsou nechvalně proslulá pražská sídliště, po jejichž historickém vývoji a aktuálním stavu vás v této sekci rádi provedeme. Rádi vás seznámíme i se sídlišti novými, která splňují náročná estetická i funkční měřítka.
Česká republika

Vily

Bílkova vila
Pražské vily si zajisté zaslouží svébytnou kategorii v rámci našeho komplexního průvodce Atlas Česka. Nenajdeme totiž v pražské architektuře tolik specifických stavebních prvků, na kterých bychom mohli dokumentovat rozmanitý vývoj jednotlivých kulturních stylů, jakými jsou právě vily. Zvláště v oblastech širšího centra Prahy na nás čeká několik desítek jedinečných skvostů, které návštěvníky zvou k unikátní prohlídce.
Česká republika

Vilové kolonie

Ilustrační foto
Vydejte se s námi za poznáváním krás jedinečných vilových kolonií, které vznikaly převážně v meziválečné době a do dnešních dnů představují jedny z nejosobitějších architektonických útvarů na území našeho hlavního města. Zajímavostí těchto kolonií je velký počet významných osobností, které zde žily a tvořily. Naší prohlídku obohatí i bohatá fotodokumentace a dostatek faktických informací.
Česká republika

Podloubí

Podloubí u Glaubiců
Při procházce hlavním městem Prahou můžete narazit na desítky malebných podloubí, které fungují jako pasáže před domovními průčelími s množstvím rozmanitých obchodů. Jejich bohatá historie začíná již v době vrcholného středověku a tento architektonický prvek přetrval na seznamu oblíbených objektů architektů i ve 20. století. Atlas Česka vám proto nabízí pestrou přehlídku desítek podloubí napříč všemi uměleckými žánry.
Česká republika

Domovní znamení

Domovní znamení
Atlas Česka vám nabízí sondu do vzdálené historie, která k nám promlouvá skrze romanticky vyhlížející domovní znamení, plnící v minulosti funkci dnešních číselných označení domů. Většinu z těchto znamení nalezneme především v historickém jádru Prahy, které je zároveň spojováno s mnoha pověstmi a legendami, nezřídka souvisejícími s těmito označeními. Pohádkovou výpravu pak obohatí dostatek faktografických informací a bohatá fotodokumentace.
Česká republika

Pasáže

Pasáž Koruna
Málokterý architektonický prvek je pro našeho hlavní město Prahu natolik typický jako malebné pasáže, které zde vznikaly převážně v průběhu 19. století. Kromě tehdejší praktické funkce se postupem času staly i oblíbenými místy pro obchodníky a provozovatele restaurací a kaváren. Atlas Česka se pro vás pokusil zdokumentovat všechny nejznámější pražské pasáže spolu s dostatkem poučných informací.
Česká republika

Schody

Staré zámecké schody
Při procházkách Prahou se každý návštěvník či rodilý Pražan musí vypořádat s notnou dávkou schodů rozmanitého typu, které zde vznikaly v průběhu mnoha staletí. Atlas Česka pro vás připravil nenáročnou procházku po historii a současnosti těch nejzajímavějších, která zahrnuje dostatek praktických informací o současném využití a zajímavou sondu do historického vývoje.
Česká republika

Ostatní stavby

Bellevue
Při procházkách hlavním městem Prahou může pozorný turista a návštěvník narazit na několik desítek zajímavých architektonických objektů, které bychom těžko zařazovali do nějaké konkrétní specifické kategorie. Proto pro vás Atlas Česka připravil tuto speciální kategorii, kde naleznete informace o zajímavých a zároveň zcela originálních pražských památkových či prakticky využívaných objektech.
Česká republika

Dětská hřiště

Dětské hřiště na Petříně
Dětská hřiště patří k oblíbeným místům trávení volného času všech rodičů, kteří hledají zábavu a relaxaci pro své drahé ratolesti. I proto pro vás Atlas Česka připravil souhrnný přehled těch nejlákavějších dětských hřišť, která zpříjemní volný čas všem milovníkům hravé zábavy a potkávání se s ostatními rodiči malých dětí. K přehlednému výčtu pražských dětských hřišť přikládáme i bohatou fotodokumentaci a praktické informace.
Česká republika

Věznice

Pankrácká věznice
Každá větší metropole se od počátku svého vzniku potýkala a potýká s negativním jevem kriminality, znepříjemňující život jejích obyvatel. Aby byl její dopad co nejmenší, snaží se společnost izolovat pachatele trestné činnosti v uzavřených věznicích. I v Praze najdeme několik takových budov, které neodmyslitelně patří i k jejímu architektonickému vzhledu. Společně s Atlasem Česka se vydáme na putování za historií a současným stavem každé z pražských věznic.
Česká republika

Průmyslové stavby

Ekotechnické muzeum
Návštěvník Prahy si zcela jistě povšimne několika desítek neobvyklých průmyslových staveb, které zabezpečují hospodářství města a vytvářejí mnoho stovek pracovních příležitostí pro zdejší obyvatele. Atlas Česka vás provede po aktuálně fungujících průmyslových stavbách, ale zaměří se i na objekty dnes již opuštěné, které svému účelu sloužili převážně v minulých staletích.
Česká republika

Dvory

Toulcův dvůr
Převážně v okrajových částech našeho hlavního města Prahy se návštěvník může kochat romantickou krásou starobylých usedlostí, jejichž součástí byly a jsou neodmyslitelně i rozmanité dvory a dvorky. V centru města pak mnohé z nich byly přetvořeny na místa relaxace a oddechu. Po všech těchto kouzelných místech vás s Atlasem Česka rádi provedeme.
Česká republika