Církevní objekty budované v průběhu mnoha staletí jsou neodmyslitelnou součástí kulturního dědictví našeho národa. Také pražské kostely, kostelíky, kaple, kláštery, hospitály, poutní místa, křížové cesty či boží muka se staly výraznými dominantami našeho hlavního města.

Z hlediska umělecko-historického nabízí pražské církevní památky celou škálu výtvarných slohů, počínaje románskými prvky a konče funkcionalistickou architekturou. Atlas Česka vás zve na rozmanitou procházku po jednotlivých památkách, rozřazených do přehledných kategorií.

Ze sakrálních dominant Prahy zaujmou především chrám sv. Víta, Václav a Vojtěcha, kostel sv. Salvátor, Betlémská kaple, Klementinum, Premonstrátský klášter na Strahově, kostel sv. Mikuláše, Loreta, kostel Panny Marie Sněžné, kostel sv. Cyrila a Metoděje, kostel sv. Apolináře a desítky dalších architektonických skvostů. K výběru vašich favoritů vybírejte i pomocí přehledného filtru, rozřazujícího památky dle jednotlivých městských částí.

Kostely

Chrám Sv. Víta
Mezi nejvyhledávanější pražské památky patří desítky rozmanitých kostelů, které reprezentují veškeré umělecké slohy a styly, procházející napříč stoletími dějinného vývoje. Atlas Česka pro vás připravil souhrnný výčet těchto jedinečných architektonických a duchovních památek, rozdělený dle přehledných sekcí. Těšit se můžete na vyčerpávající informace o historickém vývoji jednotlivých staveb i aktuálním stavu a využití jednotlivých kostelů.
Česká republika

Synagogy

Maiselova synagoga
Nezanedbatelná část turistů přijíždí do Prahy obdivovat převážně židovské kultury, která má v Praze a českých zemích obecně více než tisíciletou tradici. Právě proto jsme pro vás vybrali přehledně řazenou kategorii pražských synagog, které patří k jedinečným a nezaměnitelným architektonickým krásám našeho hlavního města. Při jejich návštěvě se vám až zatají dech z mystické atmosféry a duchovního odkazu našich předků.
Česká republika

Rotundy

rotunda sv. Martina na Vyšehradě
Již je tomu mnoho staletí co rotundy tvořily základní architektonický prvek při výstavbě nových sakrálních staveb. V současné době patří spíše ke vzácným úkazům, které si naše současná společnost střeží jako oko v hlavě. Vydejte se spolu s námi za poznáváním jedinečných raně středověkých staveb, které nám připomínají dlouhou historickou tradici a odpovědnost k dílu a činům našich předků.
Česká republika

Kaple a kapličky

Betlémská kaple
Výčet sakrálních staveb by nemohl být úplný bez souhrnu těch nejzajímavějších pražských kaplí a kapliček, jejichž význam v dějinném kontextu těžko vypsat na několika řádcích. Doufáme, že patříte do skupiny návštěvníků sakrálních staveb i v jiné době než té adventní, a proto o to více doceníte vyčerpávající informace o jednotlivých stavbách. Vždyť co by byla moderní evropská společnost bez hodnot utvářených právě pozvolna se rozvíjejícím křesťanským učením, zprostředkovávaným těm nejširším vrstvám skrze kázání v některých z mnoha kaplí.
Česká republika

Fary

Fara
Ačkoliv fary již nemají významově ani symbolicky tak důležité postavení v životě společnosti jako v době středověku a raného novověku, přijde autorskému týmu Atlasu Česka důležité seznámit vás s aktuálním stavem objektů farností, které stále patří k důležitým složkám společenského i kulturního života. K výčtu jednotlivých farností přikládáme i nabídku možného ubytování, která se jistě bude hodit každému vzdálenějšímu návštěvníkovi našeho hlavního města.
Česká republika

Kláštery

Strahovský klášter
Převážně v období středověku hrály kláštery klíčovou roli při výchově nových duchovních hodnostářů a tomu odpovídala i unikátní architektonická podoba nově vystavěných objektů. I na území hlavního města Prahy se můžeme setkat s několika takovými stavbami, které si bezesporu zaslouží vaši pozornost. Atlas Česka pro vás připravil souhrnný přehled těch nejzajímavějších spolu s detailními informacemi o historii i současnosti každé z nich.
Česká republika

Kříže

Kříž
Málokterý duchovní symbol je v myslích obyvatel středoevropského prostoru spojen s konkrétním myšlenkovým proudem jako křesťanský kříž. Tento automatismus si málokdy uvědomuje v našem běžném každodenním životě i přesto, že kříže nás provázejí takřka na každém rohu. Hlavní město Praha v tomto směru není výjimkou. Atlas Česka by vás rád v této sekci pozval na procházku po těch nejvýznamnějších křížích, které zde můžeme najít.
Česká republika

Probošství a děkanství

Staré proboštství u chrámu sv. Víta
Mezi architektonické skvosty lákající každoročně tisícovky návštěvníků našeho hlavního města patří i objekty proboštství a děkanství, které po stovky let patří k zásadním místům pro duchovní život věřících v celé České republice. Atlas Česka pro vás připravil informacemi nabitou sekci věnující se těmto institucím, kterou dokresluje bohatá fotodokumentace a zajímavosti z aktuálního života těchto objektů.
Česká republika

Křížové cesty

Krannerova Křížová cesta kolem Petřína
Každý z nás se někdy v životě zajisté setkal s příběhem o posledních hodinách života Ježíše Krista, které symbolicky dokumentuje Nový zákon a během dějinného vývoje i stovky kulturních děl a výtvorů. Mezi návštěvnicky nejatraktivnější patří rozmanité křížové cesty, které v několika zastaveních zpodobňují právě výjevy z konce života zakladatele křesťanské věrouky. Zajímá-li vás výčet jednotlivých křížových cest nacházejících se na území našeho hlavního města, budete jistě nadšeni touto sekcí Atlasu Česka.
Česká republika

Církevní relikvie

Pražské jezulátko
Duchovní život naší společnosti je neodmyslitelně spojen s věroukou křesťanských církví, které utvářejí morální kodex evropské společnosti po více než dvě tisícovky let. S křesťanstvím pak úzce souvisejí i jedinečné církevní relikvie, které jsou bezpečně chráněny jako jedinečné kulturní dědictví. Atlas Česka pro vás připravil výčet nejcennějších církevních relikvií nacházejících se v Praze, spolu s detailními informacemi o jejich významu i místu uložení.
Česká republika

Poutní místa

Loreta
Mnozí z návštěvníků našeho hlavního města sem přijíždějí navštívit některé z mnoha poutních míst, odkazujících svým významem na několikasetletou tradici působení význačných křesťanů v českých zemích. Pro všechny zájemce připravil Atlas Česka kompletní výčet těchto výjimečných míst, lákajících k návštěvě Pražany i turisty doslova z celého světa. Hodit se vám jistě bude i souhrnný přehled možností ubytování v Praze, který je tvořen prověřenými hotely, penziony, apartmány a dalšími rekreačními objekty.
Česká republika

Církevní domy

Církevní pomůcky
K rozmanité organizaci církevní správy v českých zemích patří neodmyslitelně i církevní domy, které najdeme ve všech větších městech, Prahu nevyjímaje. Atlas Česka pro vás připravil jejich kompletní výčet, který obsahuje zajímavé informace i bohatou fotodokumentaci. Chystáte-li se v našem hlavním městě strávit delší dovolenou či jen několik dnů, jistě se vám bude hodit pestrý výčet možností ubytování.
Česká republika

Církevní sbory

Husův sbor ve Vršovicích - Moskevská ulice
Pestrý duchovní život věřících v naší zemi je neodmyslitelně spojen s činností a působením rozličných církevních sborů, které se vyskytují i na území našeho hlavního města. Atlas Česka připravil pro všechny zájemce výčet těch nejaktivnějších a nejnavštěvovanějších, ke kterému přidal i bohatou fotodokumentaci a klíčové informace. Hodit by se vám mohl i Kalendář akcí, který informuje o všech důležitých akcích jednotlivých sborů.
Česká republika

Semináře

Lužický seminář - ulice U lužického semináře
Pro přípravu budoucích kněží jsou již několik stovek let využívány jednotlivé církevní semináře, nacházející se v největších městech České republiky. O pražských církevních seminářích vás Atlas Česka informuje v této sekci, která je nasycena praktickými informacemi a náležitou fotodokumentací. Význam seminářů pak posiluje i zajímává architektura jednotlivých budov, na které bychom se rádi zaměřili.
Česká republika

Koleje

Jezuitská kolej
Církevní koleje nepředstavují jen významné objekty pro duchovní správu a administrativu, ale často se jedná i o architektonicky cenné budovy. Na pražské církevní koleje se v této kategorii zaměří i náš komplexní průvodce Atlas Česka a seznámí vás s jejich bohatou historií i aktuální současností. Věříme, že vás předložené informace zaujmou a budou inspirovat při prohlubování znalostí o duchovním životě v naší zemi.
Česká republika