Zřejmě každý z vás si je vědom skutečnosti, že hlavní město České republiky Praha je zářícím klenotem mezi všemi dalšími turistickými lákadly u nás, a to především díky takřka nekonečnému množství historických památek, nacházejícímu se na jeho území. Tým Atlasu Česka pro Vás vytvořil co nejkompletnější seznam těchto významných míst, který je v jednotlivých položkách doplněn o vyčerpávající informace o historii i přítomnosti těchto památek.

Vydejte se s námi na putování po pražských hradech, věžích, altánech, mlýnech, letohrádcích, branách či usedlostech, které přitahují oprávněnou pozornost tisíců domácích i zahraničních návštěvníků. Pozorný čtenář jistě zaznamená i dostatek odkazů na speciální kulturní programy, odehrávajících se díky přičinění majitelů a správců jednotlivých památek, stejně jako bohatou nabídku ubytovacích prostor pro návštěvníky přijíždějící zdaleka.

Vaší pozornosti jistě neuniknou Petřínská rozhledna, Pražský hrad, Vyšehrad, Hladová zeď, Letohrádek Belveder, Malostranské mostecké věže, Novoměstská radnice, Letenský zámek, Staroměstská radnice či chrám sv. Jiří. Přejeme vám příjemnou zábavu i ponaučení při seznamování se s nejkrásnějšími svědky časů dávno minulých a doporučujeme jejich osobní návštěvu!

Hrady

Vyšehrady
Atraktivnost Prahy pro návštěvníky z České republiky i celého světa je z velké míry utvářena jedinečnou architekturou, která reprezentuje umělecké styly napříč celými dějinami kulturního vývoje. V této sekci bychom vám rádi představili kompletně i částečně dochované pozůstatky majestátních hradů, které v historii plnily reprezentativní i obranně strategickou funkci. Kromě fenomenálního komplexu Pražského hradu se zaměříme i na památné objekty zdobící svou honosností okrajové části Prahy.
Česká republika

Zámky

Trojská zámek
Romantické představy o životě vyšších společenských tříd v minulých staletích jsou snad pro každého z nás spojeny s okouzlující atmosférou malebných zámků. I v Praze můžeme nalézt na tři desítky zámeckých areálů, které jsou v současné době využívány k rozmanitým účelům. Atlas Česka Vám představuje jejich souhrnný výčet spolu s náležitým informačním a obrazovým materiálem, mapujícím historii i přítomnost každého z těchto němých svědků historického vývoje našeho hlavního města.
Česká republika

Letohrádky

Letohrádek královny Anny
K oblíbených architektonickým skvostům Prahy patří i romanticky vyhlížející letohrádky, jejichž dávní stavitelé díky nim realizovali svou představu o spojení harmonických tvarů spolu s noblesní zdobností a reprezentativním zevnějškem. V minulosti bývaly letohrádky centrem společenského života vyšší společnosti, která se zde oddávala rozličným hrám a oddychovým aktivitám. Atlas Česka vás v této sekci provede po těch nejmalebnějších z nich a přidá i něco informací a historickém vývoji a aktuálním využití těchto okouzlujících objektů.
Česká republika

Radnice

Novoměstská radnice
Vydejte se spolu s námi na putování po hlavních sídlech městské správy v Praze, jejichž historie sahá až do období vrcholného středověku. Pražské radnice nejsou jen organizačními centry administrace státní správy, ale představují i důležité architektonické památky, které plně korespondují s významem a důležitostí těchto sídel. Atlas Česka vám představí historii i současnost několika desítek těchto budov, které mají rozhodující význam pro správu našeho hlavního města.
Česká republika

Altány

Altán na Klamovce
Altány patří i v Praze mezi důležitá místa oddechu a relaxace pro Pražany i návštěvníky našeho hlavního města. Už dávno neplní jen estetickou funkci jako doplněk rozličných parků a zahrad, ale často se stávají netypickými restauracemi či výstavními prostory. Atlas Česka pro Vás připravil souhrnný přehled pražských altánů, který vás seznámí s historií a současností těch nejzajímavějších z nich včetně náležité fotodokumentace.
Česká republika

Usedlosti

Usedlost Ladronka
Přijměte pozvání na procházku po jednotlivých pražských usedlostech, jejichž počet se s postupným rozvojem města stále snižuje. Společně se pokusíme zmapovat jednotlivé hospodářské dvorky, letní sídla i obytné budovy, které si uchovávají autentickou atmosféru doby svého vzniku. Zajisté budete sami překvapeni současným využitím těchto lokalit, které často marně čekají na potřebnou rekonstrukci či zvýšenou péči.
Česká republika

Větrné mlýny

Větrný mlýn na Větrníku
Mnohé z Pražanů či návštěvníků našeho hlavního města jistě překvapí skutečnost, že i zde mohou nalézt větrný mlýn, který v minulých staletích mlecím mechanismem vypomáhal k výrobě mouky a v pozdější době poháněl i zdejší pilu. Atlas Česka pro vás připravil souhrnné a vyčerpávající informace o aktuálním stavu této unikátní stavby, která je v současnosti jediným zástupcem kdysi hojně využívaných technických symbolů pokroku.
Česká republika

Mlýny

Sovovy Mlýny
V různých částech našeho hlavního města Prahy nalezne pozorný návštěvník němé svědky dávných dob středověku a raného novověku, kdy zásadním pomocníkem každého mlynáře a mnoha dalších řemeslnických profesí byly mlýny. Zajímá-li vás historický vývoj a současné využití rozmanitých pražských mlýnů, připravili jsme pro vás jejich souhrnný přehled spolu s náležitou fotodokumentací.
Česká republika

Kasárna a pevnosti

kasárna Jana Roháče z Dubé (ulice 28. pluku)
Dějiny Prahy jsou lemovány mnoha dramatickými okamžiky, které svou klíčovostí mnohdy rozhodovaly o dalším směřování vývoje celých Českých zemí. Nejednou se tyto události vyostřily až do ozbrojeného konfliktu, na který museli být obyvatelé Prahy co nejlépe připraveni. Ne náhodou zde proto v průběhu staletí vzniklo několik důmyslných vojenských pevností a přináležejících kasáren, která plnila obrannou funkci a udržovala v myslích Pražanů pocit relativního klidu a bezpečí.
Česká republika

Věže

Prašná brána
Zřejmě každý z nás si vybaví nejznámější přezdívku Prahy, označované jako „město stovek věží“. Pojďme se spolu s Atlasem Česka přesvědčit o pravdivosti tohoto tvrzení, při výstupech do majestátních architektonických symbolů našeho hlavního města. Okouzleni budete nejen výhledem na Prahu z neobvyklé perspektivy, ale i dostatečným přísunem ověřených informací z historie i aktuální současnosti každé z těchto symbolických perel Prahy.
Česká republika

Rozhledny

Petřínská rozhledna
Každému, kdo někdy pochyboval o absolutní výjimečnosti Prahy jako specifického architektonického skvostu, doporučujeme návštěvu některé z pražských rozhleden, které nabízejí úchvatné panoramatické výhledy na naše hlavní město. Mnohé z nich za sebou mají i pohnuté osudy související s nejasnostmi o důvodech jejich vzniku. I proto se Atlas Česka rozhodl představit vám exkurzi do historie i současnosti každého z těchto turisticky vděčných objektů.
Česká republika

Brány

Leopoldova brána na Vyšehradě
Každý z architektů honosných šlechtických paláců i měšťanských domů dbal o co nejefektnějších ztvárnění vstupu do těchto honosných budov. I proto se současný návštěvník pražských památek může těšit z krásy jedinečně zpracovaných bran, které kromě estetické funkce často fungovaly i jako důmyslně propracované součásti vojenských obranných systémů. Přijměte pozvánku Atlasu Česka na prohlídku těch nejhezčích z nich.
Česká republika

Portály

portál při vstupu do chrámu sv. Jiří
Hlavní město Praha poskytuje návštěvníkům nepřeberné množství úchvatných architektonických památek, jejichž vstupní prostory jsou často samy o sobě ukázkou jedinečného mistrovství tvůrců napříč celými dějinami kulturního vývoje. Spolu s Atlasem Česka se vydáme na prohlídku důmyslně zpracovaných portálů, které svou krásou umocňovaly silný psychologický dojem každého z návštěvníků jednotlivých budov a objektů.
Česká republika

Hradby a opevnění

Hladová zeď
Obyvatelé Prahy museli v průběhu dějinného vývoje často čelit nebezpečným vojenským atakům, které ohrožovaly životy Pražanů i existenci nepřeberného množství kulturních památek. Ne náhodou proto v našem hlavním městě vznikla propracovaná soustava hradeb a opevnění, k jejichž prohlídce si vás autorský tým Atlasu Česka dovoluje pozvat. Věříme, že tento exkurz přispěje ke zpopularizování dnes již archetypálně vyhlížejících pozůstatků kdysi klíčových objektů pro obranu celého města.
Česká republika

Hvězdárny a planetária

Planetárium ve Stromovce
Sny a představivost každého malého dítěte se alespoň občas zatoulají do vzdálených oblastí nekonečného vesmíru, který byl od počátku lidských dějin námětem k mnoha fantazijním úvahám a smělým plánům. Chcete-li se alespoň na chvíli přenést zpět do doby dětských let či se jen seznámit s novinkami a objevy v oblasti poznávání vesmíru, neměli byste vynechat návštěvu pražských hvězdáren a planetárií, jejichž přehled Vám v této kapitole našeho průvodce přinášíme.
Česká republika

Kostnice

Kostnice
Tajemné a mystické prostory sloužící k ukládání lidských kosterních pozůstatků následně sestavovaných do rozmanitých geometrických tvarů naplňovaly odnepaměti lidskou mysl specifickým druhem obavy a vzrušení zároveň. I na území hlavního města Prahy najdeme jednu z takových kostnic, která svou vzrušující funkci plní již více než 200 let a zaslouží si pozornost každého z návštěvníků.
Česká republika

Ostatní

Panorama Prahy - soumrak
Při putování po hlavním městě České republiky, Praze, narazí pozorný návštěvník na několik objektů a zvláštních míst, které bychom těžko řadili do nějaké standardní kategorie. Společně se vydáme za poznáváním neobvyklých hospodářských, technických, zdravotnických či církevně-kulturních památek, které svým významem a funkčností provázely každodenní život Pražanů od doby vzniku města až do dnešních dnů.
Česká republika

Zříceniny

Zřícenina Nový Hrádek - Kunratický les
Atlas Česka Vás zve na procházku po zajímavých připomínkách našich dějin, které se zhmotňují do několika desítek romanticky vyhlížejících zřícenin kdysi slavných budov, opevnění a církevních staveb. Ne nadarmo byly tyto zříceniny navýsost inspirujícími místy pro básníky a prozaiky 19. století, kteří zde dokázali tvořit díla prodchnutá historizujícím patosem a svébytným národnostním cítěním.
Česká republika

Tvrze

Chodovská tvrz
Připomínkou mohutných středověkých opevňovacích systémů jsou do dnešních dnů tvrze, přitahující pozornost Pražanů i občasných návštěvníků našeho hlavního města. Při společné toulce po těch nejzajímavějších z nich se seznámíme s jejich bohatou historií a najdeme i prostor pro vykreslení aktuálního stavu každé z nich. Málokterá z dochovaných architektonických staveb nám do dnešních dnů dokazuje stavitelské mistrovství a efektivní využití právě tak, jak je tomu u pražských tvrzí.
Česká republika

Skanzeny

Skanzen Řepora
Ne nadarmo se v každé dobře napsané učebnici dějepisu apeluje na čtenáře, aby se snažili při nasávání informací o konkrétní době co nejvíce ponořit do atmosféry tehdejšího života. I na území Prahy se pak najde několik pozoruhodných oblastí, které se o stejnou věc snaží názornější podobou, při které kombinují architektonické prvky s dochovanými uchopitelnými předměty používanými v té či oné době. Zveme Vás na prohlídku těchto skanzenů, které tvoří nezaměnitelnou součást odkazu našich dávných předků.
Česká republika

Celnice

Podskalská celnice na Výtoni
Atlas Česka pro vás připravil výčet a podrobnou charakteristiku historicky významných míst, které při vstupu do města sloužili k výběru cla od obchodníků a nově příchozích obyvatel. Společně prozkoumáme tyto historické budovy leckdy již dnes sloužící ke zcela prozaičtějším účelům. I tak si však do dnešních dnů zachovávají nezaměnitelnou poetiku, o čemž se díky našemu výčtu přesvědčíte doslova na vlastní oči.
Česká republika

Hamry

Hamr u Löwitzova mlýna
I na území Prahy se nachází několik původních kovářských dílen, které ke svému provozu vyžadovaly existenci pohonu vodního kola. Atlas Česka vás po těchto hamrech s chutí provede, neboť mnohé z nich představují státem chráněné památkové objekty. Jistě budete sami překvapeni technickou důmyslností jednotlivých hamrů, které ve středověké společnosti měly nezastupitelné místo v rámci průmyslové výroby.
Česká republika

Cenné tisky

Kodex Vyšehradský
Ke kulturnímu odkazu našich předků patří nezpochybnitelně i důležité listiny a další cenné tisky, které si každý stát chrání jako nenahraditelné národní bohatství. Na území hlavního města Prahy je hned několik institucí, ve kterých se s listinami tohoto typu můžeme setkat. Vzhledem k tomu, že většina z nich není běžně přístupná veřejnosti, seznámí vás Atlas Česka tímto zprostředkovaným způsobem s obsahem a důležitostí každé z nich.
Česká republika