Hlavní město Praha je nejen nejvýznamnějším turistickým centrem České republiky, ale sídlí zde i desítky institucí státní správy, které mají klíčový význam pro fungování města samotného a výrazně ovlivňují i společenské dění celé republiky. Rádi bychom Vás v této sekci seznámili s důležitými institucemi státní správy, samosprávy, školství, zdravotnických zařízení, požární ochrany, archivů, věznic či vědeckých objektů.

Zaměříme se zvláště na budovy a objekty jednotlivých institucí, které samy o sobě často představují významné architektonické památky. V několika přehledných kategoriích můžete listovat za pomoci jednoduchého filtru, selektujícího jednotlivé položky dle umístění v městských částech. Byli bychom rádi, kdybyste se pomocí našeho průvodce co nejlépe zorientovali v důležitých institucích na území našeho hlavního města, které mají vliv na život každého z nás.

Státní správa

Černínský palác na Loretánském náměstí
V našem hlavním městě se logicky soustředí největší množství institucí státní správy, jejichž činnost ovlivňuje život každého z nás. Rádi bychom Vás v této sekci seznámili s těmi nejdůležitějšími objekty představujícími opěrné body výkony státní správy, které jsou řazeny do přehledných kategorií. Atlas Česka tento informační souhrn obohacuje o sondu do historie jednotlivých institucí a přidává i náležitou fotodokumentaci.
Česká republika

Samospráva

oddělení v Kongresové ulici
Atlas Česka přináší kompletní přehled institucí pražské samosprávy, které se každodenně svými rozhodnutími ovlivňují život všech obyvatel našeho hlavního města. Těšit se můžete se přehlídku všech úřadů jednotlivých městských částí, poboček městské policie či oddělení dopravně-správních agend. To vše v přehledném podání rozděleném dle jednotlivých katastrálních území.
Česká republika

Školy

ZŠ Lyčkovo náměstí
Instituce škol nás provázejí takřka po celé období dospívání a mnohdy i dlouhý čas po něm. I proto bychom se se zvýšenou pozorností rádi zaměřili na výčet jednotlivých pražských škol, které hrají nezastupitelnou roli v edukačním procesu generací našich následovníků. Společně si projdeme celý vzdělávací systém počínaje mateřskými školami až po vážené univerzity. Pomocníkem nám budou doprovodné fotografie a informace z historie i přítomnosti všech pražských vzdělávacích institucí.
Česká republika

Zdravotnická zařízení

VFN Motol
V životě každého z nás přicházejí okamžiky, kdy je odkázán na pohotovou a odbornou pomoc některého z lékařů, jejichž práce je pro naši moderní společnost nepostradatelná. V této sekci našeho průvodce se zaměříme na jednotlivé pražské zdravotnické instituce, které vykonávají zřejmě nejzáslužnější činnost pro život náš i našich drahých.
Česká republika

Požární ochrana

Hasičárna
Nedílnou součástí veřejných služeb dohlížejících na bezpečnost obyvatel našeho hlavního města představují požární sbory, které se často rekrutují z řad profesionálů i dobrovolníků. Atlas Česka vybral ty nejzajímavější informace o činnosti těchto potřebných týmů, nasazujících často život pro záchranu ostatních.
Česká republika

Archivy

Archiv na Chodovci
Pražské archivy jsou významnými studnicemi vědění, přinášejícími vzácné informace mladým studentům i starším badatelům. Shromažďují se zde unikátní hmotné odkazy generací našich předků, které můžeme obdivovat díky neúnavné práci archivářů. Atlas Česka připravil kompletní exkurzi po těchto institucích.
Česká republika

Věda

Klementinum
I na území našeho hlavního města nalezneme několik vědeckých institucí, které zajišťují neocenitelnou vědeckou a badatelskou činnost. V této sekci našeho průvodce se zaměřujeme právě na význačné vědecké instituce, o jejichž historii a současnosti přinášíme vyčerpávající informace.
Česká republika

Věznice

Pankrácká věznice
Každá větší metropole se musí vyrovnávat s ohrožením, které pro její obyvatele znamenají rozličné kriminální živly. K jejich izolaci slouží již tradičně věznice, které můžeme najít i v Praze. Mnohdy velmi dramatické dějiny těchto institucí, stejně jako prohlídku architektonických dispozic těchto budov Vám Atlas Česka přináší v této sekci.
Česká republika