Nádraží Bubeneč bylo uvedeno do provozu v roce 1850. Původní nádražní budova byla přestavěna v roce 1878. Díky své poloze, leží na západní hranici Královské obory, bylo hojně využíváno výletníky, kteří tudy mohli projít přes Královskou oboru a Stromovku na Výstaviště, čí na Císařský ostrov a Troju.