Rozmanitá náměstí, nábřeží a nádvoří byla po staletí místem, kde se srocovali občané k vášnivým rozhovorům a úroveň společenského života obce či města se posuzovala právě podle životaschopnosti těchto jedinečných prostor. A kde jinde, než na území našeho hlavního města, bychom se měli setkat s takovým počtem architektonicky dokonalých náměstí, povltavských nábřeží či nádvoří významných paláců a hradů. Právě na ně se zaměřuje tato položka našeho průvodce Atlas Česka, která Vám umožní exkurzi do historie i přítomnosti těchto svébytných prostor.

Mezi jednotlivými zastaveními nebudou chybět návštěvy historického Anenského náměstí, Betlémského náměstí či Haštalského náměstí, ale i  pohledy na zajímavosti moderních náměstí Hostivařského, Bohumila Hrabala či Staré návsi. Představíme si i specifika Holešovického nábřeží, Alšova nábřeží, Podolského nábřeží a všech dalších. Historická nádvoří pak připomenou noblesu a honosnost aristokratických paláců či Pražského hradu. Věříme, že náš výčet vás přiměje k hlubšímu zamyšlení nad místy, kterými v běžném životě často jen bezděčně procházíme.

Náměstí

Týnský chrám na Staroměstském náměstí
Přijměte naše pozvání na procházku po nejznámějších pražských náměstích, která byla odnepaměti centry společenského života Pražanů a odehrály se zde mnohé významné události formující dějiny našeho národa. V současné době jsou mnohé z nich významnými a rušnými dopravními komunikacemi, pěšími zónami i klidnými a pohodovými místy relaxace a oddychu Pražanů i návštěvníků našeho hlavního města.
Česká republika

Nádvoří

Vstupní brána a první nádvoří Pražského hradu
Urbanistická podoba našeho hlavního města získává svou nezaměnitelnou charakteristiku i díky desítkám nádvoří, která představují nezastřešená volná prostranství náležející ke komplexům budov, které je obklopují. Spolu s Atlasem Česka se seznámíte s těmi nejcennějšími pražskými nádvořími, jejichž vývoj je neodmyslitelně spjat s výstavbou mnoha historických budov a šlechtických paláců.
Česká republika

Nábřeží

Tančící dům na Rašínově nábřeží
Atlas Česka pro vás připravil výpravu za poznáváním malebných pražských nábřeží, která kromě estetického přínosu plní i ochrannou funkci při malých povodních. Vyznavači plaveb po majestátní Vltavě jistě ocení i využití nábřeží jako nevelkých přístavů, odkud vyrážejí za poznáváním krás Prahy z neobvyklé perspektivy. V našem souhrnném výčtu se vám dostane dostatku informací o historii a současném využití jednotlivých nábřeží, stejně jako bohaté fotodokumentace.
Česká republika