Poznáváte-li rádi rozmanitá památná místa spojená s děním v našem hlavním městě, projděte si spolu s námi jejich kompletní výčet a získejte doposud nepoznané informace o historickém vývoji a současném využití těchto památek. Připomínkou významných osobností a dějinných zvratů se budeme zabývat v osmi přehledných kategoriích, které si můžete filtrovat dle jednotlivých městských částí.

Projdeme architektonicky cenné pomníky a pamětní desky, vzpomene památky zesnulých osobností a dávných civilizací na pohřebištích a archeologických nalezištích a pokloním se památce umělců a architektů tvořících sloupy, mohyly či obelisky. Doufáme, že vás přesvědčíme o nevýslovném kulturním bohatství Prahy a zesílíme váš zájem o ni. Těšit se můžete na prohlídku Vinohradských a Olšanských hřbitovů, průzkum jezdecké sochy Jana Žižky z Trocnova na Vítkově, uctění památky padlých při bitvě na Bílé hoře či připomenutí velikosti a významu hudebního skladatele Antonína Dvořáka u jeho sochy před budovou Rudolfina.

Pomníky

pomník Josefa Jungmanna
Pomníky jsou významnými připomínkami historických událostí či osob, které vytvářejí jedineční tvůrci napříč různorodými uměleckými směry. My jsme pro vás připravili souhrnný výčet všech pražských pomníků, které jsou originálními objekty dokumentujícími okamžiky a osudy významných chvil a osobností našeho národa. Při naší procházce zavítáme do všech pražských čtvrtí a dozvíme se mnohé z historie i současnosti českých dějin.
Česká republika

Mohyly

kamenná mohyla na Bílé hoře - připomínka bitvy
Mohyly představují pietní místa tvořená kamením či násypem, připomínají odkaz historických událostí či osob uskutečnivších se na dotyčných místech. I v Praze najdeme několik zajímavých mohyl, po kterých vás náš komplexní průvodce Atlas Česka rád provede. Těšit se můžete na vyčerpávající informace o dějinném vývoji jednotlivých mohyl i bohatou doprovodnou fotodokumentaci.
Česká republika

Monolity

Mrákotínský monolit na III. nádvoří Pražského hradu
Specifickým druhem sloupů či pilířů z jednoho kusu kamene jsou zajímavé monolity, které můžeme obdivovat i na území našeho hlavního města Prahy. Pokud vás zajímají informace související s cestou jednotlivých monolitů na místo svého současného umístění, přijměte pozvání Atlasu Česka k přehlednému soupisu všech těchto objektů. Dostane se vám dostatek vyčerpávajících informací i kreativní fotodokumentace.
Česká republika

Sloupy

Jónský sloup na Hradčanech
Snad žádnou větší architektonickou stavbu bychom si již nedokázali představit bez monumentálních sloupů, které vně těchto staveb či samostatně zkrášlují kulturní tvář našeho hlavního města. Chcete-li se dozvědět více informací o těchto památných místech, můžete si dle libosti listovat naší specializovanou sekcí. Dočkáte se dostatku faktografických informací i bohaté fotodokumentace.
Česká republika

Pamětní desky

pamětní deska Bakule
Oblíbené úsloví říká, že „kdo nezná svou historii, je předurčen k tomu ji opakovat“. A právě proto, abychom nezapomínali, nacházejí se v našem hlavním městě desítky pamětních desek, odkazujících na důležité momenty z naší historie či upozorňujících na život zajímavých osobností. Atlas Česka vám připravil jejich výčet, rozdělený do jednotlivých přehledných sekcí.
Česká republika

Pohřebiště

Slavín - Vyšehrad
Pietní připomínku odkazu našich předků si nejlépe připomeneme při návštěvě některého z pražských pohřebišť, jejichž interiéry jsou často zdobeny i významnými uměleckými díly. Atlas Česka pro vás připravil jejich kompletní výčet spolu s detailními informacemi o historickém vývoji jednotlivých pohřebišť a jejich aktuálním stavem. Společně ještě navštívíme hřbitovy, rozptylové háje a krematoria.
Česká republika

Archeologická naleziště

Závist
Při zkoumání naší historie se neobejdeme bez objevování a dokumentování materiálních pozůstatků činnosti našich předků, které probíhá v rozmanitých archeologických nalezištích. A protože Praha je město s bohatou a pestrou historií, nachází se zde mnoho takových nalezišť, která bychom vám rádi v této sekci představili. Náš průvodce vám nabídne i mnoho faktografických informací a bohatou fotografickou dokumentaci.
Česká republika

Obelisky

Mrákotínský monolit na III. nádvoří Pražského hradu
Samostatné stojící sloupy ukončené nízkým jehlanem (tzv. pyramidiem) zdobí architektonickou tvář každé větší metropole, přičemž Praha není výjimkou. Proto bychom se v této kapitole našeho komplexního průvodce po České republice rádi zaměřili na pražské obelisky, které již několik desetiletí tvoří nezaměnitelnou součást zdejších pamětihodných objektů.
Česká republika