Dlouhá historie působení židovské komunity na území Prahy zde zanechala nezaměnitelnou kulturní stopu, ze které těží i generace našich současníků. Mnohé z židovských památek patří k nejvyhledávanějším pamětihodnostem v Praze vůbec a nabízejí přehršel námětu pro poučný a zároveň zábavný výlet. Spolu s Atlasem Česka se zaměříme na židovské radnice, synagogy, sochy, pamětní desky, obřadní síně, hroby a samozřejmě i muzea. Doufáme, že si z několika desítek zajímavých tipů vyberete a v přidružených informacích získáte i dostatek nových podnětů.

Radnice

O České republice
Radnice jsou již tradičně místy klíčových rozhodnutí pro život jednotlivých měst, přičemž jednotlivé městské části našeho hlavního města nejsou výjimkou. Pojďme se společně podívat na historii i současnost jednotlivých židovských radnic v Praze, které zde již po staletí vykonávají důležitou správní a administrativní funkci.
Česká republika

Synagogy

O České republice
Židovská kultura zanechala na území našeho hlavního města nezaměnitelnou stopu, což platí zvláště v oblasti architektury. V této sekci našeho komplexního průvodce bychom se rádi zaměřili na židovské synagogy, které představují základní položku židovského duchovního života.
Česká republika

Sochy

O České republice
Připomínky působení židovské komunity v Praze najdeme zvláště v historickém centru města doslova na každém rohu. V této sekci našeho komplexního průvodce bychom se rádi zaměřili na sochy, které připomínají významné židovské předáky a umělce, spojujícími svůj život s osudy našeho hlavního města.
Česká republika

Pamětní desky

O České republice
Nelehké osudy mnoha židovských obyvatel spojených svými životními osudy s naším hlavním městem připomíná několik pamětních desek, které můžeme obdivovat takřka na všech katastrálních územích Prahy. Atlas Česka připravil souhrnný přehled těchto památných míst, odkazujících na působení židovské komunity v Praze.
Česká republika

Obřadní síně

O České republice
Duchovní život židovské komunity působící v Praze byl a je neodmyslitelně spjat s existencí obřadních síní, dokazujících architektonickou i uměleckou vyspělost jejich tvůrců. Atlas Česka Vám jejich přehled představí v této sekci, obohacené o několik zajímavých a ilustračních fotografií.
Česká republika

Hroby

O České republice
Úcta k předkům je základním předpokladem víry a duchovního života židovské komunity, která na území našeho hlavního města zanechala nezaměnitelnou stopu. Jednou z připomínek židovské komunity jsou i židovské hřbitovy obsazené stovkami hrobů, jejichž připomínkou budiž tato sekce našeho průvodce.
Česká republika

Muzea

O České republice
Chcete-li se dozvědět mnohé zajímavé informace z historie a současnosti židovské komunity působící v Praze, přinášíme Vám přehlednou nabídku židovských muzeí nacházejících se na území našeho hlavního města. Tyto báječné sbírky shromažďující stovky cenných předmětů si jistě zaslouží Vaši pozornost.
Česká republika