Stálá expozice:
Národopis Blat a Kozácka - Pamětní síň Otakara Ostrčila.