Bývalý kapucínský konvent při kostele sv. Anny dodnes stojí v Českých Budějovicích v Kněžské ulici a je přístupný v otevíracích hodinách.

Klášter kapucínů v Českých Budějovicích byl založen na podnět Anny Tyrolské, manželky císaře Matyáše, v roce 1614. Do roku 1621 trvala na místě devíti pohořelých městských domů výstavba klášterních budov včetně kostela sv. Anny, který byl pravděpodobně stavěn samotnými bratry. V roce 1621 byl kostel vysvěcen a do kláštera bylo uvedeno 18 bratrů. V roce 1709 prošel kostel přestavbou a byl rozšířen o druhou boční kapli. V rámci josefínských reforem byl kapucínský klášter v roce 1786 zrušen a budovy i kostel začaly sloužit ke vzdělávání budoucích kněží. V roce 1790 zde totiž bylo zřízeno teologické studium a roku 1803 již samostatný seminář. V letech 1843–1844 došlo ke klasicistní přestavbě a rozšíření bývalého klášterního areálu, neboť se tehdy rozšířilo i teologické studium. Kněžský seminář zde byl do roku 1950, poté zde národní výbor zřídil roku 1971 Krajskou politickou školu. V roce 1974 se konala v kostele poslední bohoslužba, o dvě léta později byl vyklizen veškerý mobiliář. Po rekonstrukci kostela v něm byla roku 1986 zřízena koncertní síň Otakara Jeremiáše Jihočeské komorní filharmonie. Od roku 1990 využívá bývalý seminář Teologická fakulta Jihočeské univerzity, která zde zprostředkovává studium teologie zejména laikům. V prostorách také sídlí galerie Zlatý kříž.

Kostel je v duchu kapucínské architektury jednoduchá jednolodní stavba s dvěma kaplemi po severní straně. Konventní budova přiléhá ke kostelu.

M.K.