V obci Malšín se nachází kostel Srdce Ježíšova vystavěný v 15. či 16. století na místě raně gotického kostelíka sv. Magdalény, jenž tvoří sakristii dnešního kostela. Roku 1593 byl renesančně přestavěn, roku 1677 barokně a v druhé polovině 19. století prošel úpravou na dnešní pseudogotický vzhled.

Zhruba 400 m jižně od obce se nachází menší skalnatý vršek s kaplí Panny Marie vystavěné v roce 1856. Od kaple je dobrý půlkruhový výhled jižním směrem.