Bechyňský klášter se nachází na východním okraji starého města a je přístupný v návštěvních hodinách.

Minoritský klášter v Bechyni byl založen ve druhé polovině 13. století. Za husitských bouří byl silně poškozen a minorité jej proto opustili. V roce 1491 byl klášter obnoven a osazen františkány. V témže roce byla započata stavba klášterního kostela a konventní budova se začala budovat v roce 1501. Roku 1513 byl klášter již obyvatelný. V roce 1570 nechal majitel panství Petr Vok z Rožmberka vystavět u kláštera špitál. V roce 1619 klášter poničili Buquoyovi vojáci. Konvent násilně rozehnala státní bezpečnost roku 1950, řádu se navrátil po roce 1990. Vzhledem k tomu, že pro něj neměl využití, dlouhodobě jej pronajal o. p. s. Klášter, která zde provozuje základní uměleckou školu a další kulturní aktivity.

Klášterní budovy jsou krásnou ukázkou náročné pozdní gotiky Klenby kostela a křížové chodby tvoří největší soubor sklípkových kleneb v Česku. V 17. a 18. století při kostele vzniklo několik kaplí.

M.K.