Radnice je jedna z nejvýznamnějších památek pozdní gotiky v českých městech. Základní podobu radnice vytvořil architekt Wendel Roskopf kolem r. 1521 na místě tří měšťanských domů. V době baroka byla budova upravena podle projektu Antonia D`Alfieriho. V roce 1878 se architekt Josef Niklas pokusil vrátit radnici opět její pozdně gotickou podobu. Sály radnice dnes slouží Husitskému muzeu. V přízemí budovy je vstup do sítě podzemních chodeb, částečně zpřístupněných veřejnosti od r. 1947.